Publikacje

Od wizji do akcji. Czy przyszedł czas na konkretne działania?

Jeśli chcemy rzeczywiście przyczynić się do zmiany na lepsze, musimy wyznaczać sobie ambitne cele – powiedział Christan Hicke z Deutshe Bahn na konferencji w Montreaux latem 2013 roku. Jego słowa doskonale obrazują najnowszy program podejmowany przez Światową Radę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Develompent – WBCSD), skupiającą liderów biznesu z całego świata.

Mały biznes, duże zaangażowanie i co dalej?

Znamy już wyniki I etapu badań prowadzonych przez ASM (Centrum Badań i Analiz Rynku Sp z o.o.) dla PARP. Wynika z nich, ze przedstawiciele sektora MMŚP „nie wiedzą, że mówią prozą”.

Raportowanie CSR – Ankieta KPMG. Edycja 2013

KPMG w 2013 roku przeprowadziło ankietę dotyczącą raportowania CSR, której wyniki zostały umieszczone w publikacji…

Analiza tematyczna „COP19: droga ku zielonej przyszłości”

Szczyt Klimatyczny, który odbył się w dniach 11-22 listopada 2013 w Warszawie rozpoczął Polską Prezydencję do czasu rozpoczęcia COP20 w Paryżu. O aktualności postanowień, podjętych w trakcie szczytu, oraz wyzwań klimatycznych, stojących przed Polską i światem, można przeczytać w najnowszej analizie tematycznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu „COP19: droga ku zielonej przyszłości”.

Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego

Pierwsze w Polsce kompleksowe kompendium ukazujące proces raportowania z różnych perspektyw – firm, dziennikarzy, inwestorów, itp. Praca zbiorowa ekspertów i ekspertek ukazuje zarówno teoretyczny jak i praktyczny opis procesów, standardów i światowych trendów w raportowaniu. Przedstawia korzyści wewnętrzne i zewnętrzne, pokazuje zarys historyczny oraz dobre przykłady raportów wydanych w ciągu ostatnich lat.

„Ekologia przyszłości” – Ekoinnowacje drogą do sukcesu polskich przedsiębiorstw

Czy firma może całkowicie zredukować emisję CO2, czy może przestać wysyłać odpady na wysypiska, jak skutecznie wprowadzić ekoinnowacje, gdzie szukać dofinansowania projektów ekologicznych w firmie – odpowiedzi m.in. na te pytania znajdują się w publikacji „Ekologia przyszłości”, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Trendy CSR 2013

Firmy coraz częściej rozumieją, że być odpowiedzialnym, to znaczy odpowiadać na potrzeby społeczne, ekonomiczne i ekologiczne miejsca, w którym przyszło im funkcjonować.

Global Corporate Sustainability Report 2013

Publikacja została przygotowana przez United Nation Global Compact – agendę ONZ zajmującą się promocją społecznej odpowiedzialności biznesu. Badanie objęło 2 000 przedsiębiorstw, które biorą udział w programie Global Compact.

Łączy nas różnorodność! – Przewodnik po Karcie Różnorodności

Dobre praktyki polskich firm w zakresie zarządzania różnorodnością, inspirujące wywiady, praktyczne wskazówki oraz informacje na temat europejskiego kontekstu Kart Różnorodności znaleźć można w pierwszym przewodniku po wdrażaniu Karty Różnorodności „Łączy nas różnorodność!” – wydanym właśnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny