Publikacje

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie

Pierwsza z serii publikacji eksperckich opracowaną w ramach projektu „Nowe rozwiązania w zarządzaniu HR kluczem…

2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study

Pytanie nie brzmi, czy firmy zaangażują się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale jak będą tworzyć rzeczywistą i znaczącą wartość dla społeczeństwa. CSR to już nie opcja, ale imperatyw strategiczny. To główne wnioski z badania „The 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study”.

Gender Equality Index – Report, Country Profiles, Leaflet

Index wskazuje różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach członkowskich – mówi Virginija…

Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem

Na pograniczu biznesu i celów społecznych działa sektor przedsiębiorczości społecznej, który daje szansę aktywizacji zawodowej osobom wykluczonym na rynku pracy: niepełnosprawnym, bezrobotnym, młodym matkom. Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem” wskazuje jak duże firmy mogą kooperować z takimi podmiotami.

G4 Sustainability Reporting Guidelines

Normy raportowania społecznego GRI oferują „Zasady sprawozdawczości”, „Obszary ujawniania danych” oraz „Podręcznik wdrażania normy”, które pozwalają na przygotowanie raportu społecznego bez względu na wielkość, sektor i lokalizację firmy.

Report on Responsible Business in Poland. Good Practices 2012

The report “Responsible Business in Poland. Good Practices” (Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki) is…

VII Ranking Odpowiedzialnych Firm

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest publikowany przez Dziennik Gazetę Prawną. Od 2007 roku tworzą go dr…

Analiza tematyczna „Nieobecni na rynku pracy: zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wyzwaniem dla biznesu”

Jednym z najpoważniejszych wyzwań związanych z kwestiami różnorodności w miejscu pracy jest kwestia włączenia osób niepełnosprawnych do grona pracowników oraz zapewnienia im godziwych warunków pracy.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki”

Już po raz 11 Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało Raport dobrych praktyk z zakresu CSR podejmowanych przez polski biznes w 2012 roku. Na prezentację przyszło blisko 200 osób – przedstawicieli różnych firm oraz środowisk związanych z CSR.

Nowa analiza Komisji Europejskiej dotycząca postępu we wdrażaniu wytycznych zawartych w Strategii z 2011 roku

W marcu 2013 roku Komisja Europejska opublikowała wyniki monitoringu realizacji wytycznych zawartych w Strategii UE na lata 2011-2014 dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny