Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania CSR

Zobacz wszystkie publikacje

Raport “Boosting sustainable innovations in small and medium-sized enterprises in the Baltic Sea Region. SPIN Strategic Actions for decision makers”

Raport “Boosting sustainable innovations in small and medium-sized enterprises in the Baltic Sea Region. SPIN Strategic Actions for decision makers” podsumowujący europejski projekt SPIN przedstawia propozycje instrumentów wspierania zrównoważonej i innowacyjnej produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Wolontariat pracowniczy w praktyce

Publikacja wydana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej dotycząca wolontariatu pracowniczego, będącego elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raport “CSR w Małopolsce”

Małopolskie Obserwatorium Gospodarki opublikowało raport “CSR w Małopolsce” poświęcone idei CSR w województwie małopolskim.

Raport “The Future of Sustainability Reporting”

Niezależny instytut Chatham House opublikował dokument dotyczący przyszłości raportowania CSR: wyzwań i możliwości, które daje raportowanie kwestii społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

Zrównoważony rozwój metropolii Silesia

Publikacja “Zrównoważony rozwój metropolii Silesia” pod redakcją Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej to kolejny efekt współpracy Fundacji Przestrzenie Dialogu i Fundacji im. Friedricha Eberta na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Raport “Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa” został przygotowany przez zespół ekspertów firmy doradczej Accreo Taxand oraz GES Investment Services na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

State of Green Business Report 2012

State of Green Business Report 2012 to piąta edycja dorocznej publikacji GreenBiz Group, która mierzy jaki wpływ na środowisko wywiera zielona gospodarka. W raporcie znajduje się podsumowanie dokonań firm oraz przewidywane trendy na 2012 rok.

“Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce”

Raport “Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce” przedstawia główne wnioski z warsztatów z udziałem ekspertów ds. CSR w Polsce oraz analizuje stan dialogu firm z interesariuszami w Polsce na przykładzie pracowników, klientów i organizacji pozarządowych.

A new phase: the growth of sustainability reporting. Year in Review 2010/11

Raport roczny Global Reporting Initiative “A new phase: the growth of sustainability reporting. Year in Review 2010/11” podsumowuje działania organizacji w ubiegłym roku.

The gender dividend: Making the business case for investing in women

Badanie “The gender dividend: Making the business case for investing in women” przeprowadzone przez firmę Deloitte analizuje jakie szanse biznesowe kryją się za inwestowaniem w przedsiębiorczość kobiet.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny