Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje i badania CSR

Wybrany obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie

Zobacz wszystkie publikacje

„Talent do niemarnowania” – Raport dla TESCO DLA SZKÓŁ.

Najnowsze badania zrealizowane na zlecenie Tesco poruszają bardzo ważny temat marnowania żywności w szkołach w Polsce. Badanie zrealizowane zostało w grudniu 2013 roku i było jednocześnie ewaluacją skuteczności programu Tesco skierowanego właśnie do placówek szkolnych. W ramach badania rozmawiano z nauczycielami na temat ich wiedzy o zachowaniach uczniów.

BAROMETR CSR, czyli nowe oblicze polskiego konsumenta

10 września 2013r. w Warszawie odbyła się konferencja BAROMETR CSR. Czyli co polski konsument sądzi o odpowiedzialnym biznesie? Spotkanie organizowane przez SGS Polska było okazją do ogłoszenia wyników pierwszej edycji cyklicznego badania opinii konsumentów w obszarze odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Partnerem badania jest Dom Badawczy Maison. Portal odpowiedzialnybiznes.pl był patronem medialnym wydarzenia.

2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study

Pytanie nie brzmi, czy firmy zaangażują się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale jak będą tworzyć rzeczywistą i znaczącą wartość dla społeczeństwa. CSR to już nie opcja, ale imperatyw strategiczny. To główne wnioski z badania „The 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study”.

Raport „Prosumer Report” – Biznes odpowiedzialny za zmianę społeczną w równym stopniu co rząd

Im potężniejsze stają się korporacje, tym bardziej są zobligowane do etycznego postępowania, z uwzględnieniem interesu publicznego, uważa 73 proc. respondentów – to wyniki globalnego badania konsumentów podsumowanego w raporcie „Prosumer Report”.

Re: Thinking Consumption. Consumers and the Future of Sustainability

Badanie agencji BBMG, GlobeScan i think-tanku SustainAbility “Regeneration Consumer Study” analizuje zachowania, motywacje i nastawienie konsumentów do zrównoważonej konsumpcji na próbie 6 224 respondentów z sześciu rynków: Brazylii, Chin, Indii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Komunikacja CSR – przebadano konsumentów i firmy

Effective PR i program BIZON Radia PIN przebadali konsumentów oraz firmy pod kątem komunikacji działań CSR. Jak się okazuje, działania komunikacyjne biznesu są niedostosowane do oczekiwań konsumentów, ale obydwie strony uznają CSR za wartościowy.

“More with Less: Scaling Sustainable Consumption and Resource Efficiency”

Publikacja Światowego Forum Ekonomicznego pt. “More with Less: Scaling Sustainable Consumption and Resource Efficiency” zawiera analizę, w jaki sposób biznes może się przyczynić do osiągnięcia bardziej zrównoważonej konsumpcji.

Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki

Książka stanowi dorobek konferencji, zorganizowanej przez Centrum Etyki Biznesu w grudniu 2005 roku. Reprezentujące różne środowiska grono autorów poszczególnych artykułów przedstawia w niej problematykę edukacji konsumenckiej z różnych punktów widzenia, na różnym poziomie ogólności i posługując się odmiennym instrumentarium pojęciowym i badawczym.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny