Publikacje

Wybrany typ publikacji: Publikacje FOB

Wybrany obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne

Zobacz wszystkie publikacje

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2003. 100 dobrych przykładów”

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2003. 100 dobrych przykładów” został przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na podstawie informacji podawanych przez firmy i organizacje pozarządowe.

Raport “Odpowiedzialny biznes w Polsce w 2002r.”

Pierwszy z raportów przygotowywanych przez Forum . Stanowi podsumowanie inicjatyw i działań podejmowanych przez firmy i organizacje zaangażowane w 2002 roku w promowanie i realizację idei odpowiedzialnego biznesu.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny