Publikacje

Zobacz wszystkie publikacje

Circularity Gap Report 2024

Z raportu przygotowanego przez Circle Economy Foundation i Deloitte wynika, że globalne wskaźniki cyrkularności gospodarki ulegają pogorszeniu. Udział surowców wtórnych na przestrzeni ostatnich 5 lat spadł z 9,1% do 7,2%. W raporcie wskazano obszary, w których można dokonać szybszych postępów w kierunku gospodarki cyrkularnej.

Uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy: możliwości i przeszkody

Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego podsumowuje wyniki badania mającego na celu zrozumienie warunków funkcjonowania uchodźców na polskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska dyskryminacji.

2024 Annual Trends Report – The Next Steps for Sustainable Businesses

Publikacja składa się z omówienia bieżących trendów ESG w 10 obszarach i rekomendacji, dzięki którym biznes sprosta wyzwaniom na drodze zrównoważonego rozwoju w 2024 roku.

Accelerating to net-zero emissions

WBCSD dzieli się rekomendacjami dotyczącymi inwestycji w czyste technologie. W nowej publikacji przedstawia propozycje działań, które mają pomóc w realizacji celów klimatycznych, zgodnie z Porozumieniem paryskim. 

Renewables 2023

Raport IEA dotyczy postępów i dalszych starań w zakresie realizacji globalnego celu potrojenia mocy zainstalowanej energii odnawialnej.

An Investor’s Guide to Nature and Biodiversity Risks and Impacts

Opracowany przez MSCI poradnik dla inwestorów zawiera wskazówki dotyczące ocen ryzyka utraty różnorodności biologicznej.

Global Risks Report 2024

W publikacji Global Risks Report 2024 Światowe Forum Ekonomiczne ostrzega przed globalnymi zagrożeniami i przeszkodami na drodze postępu w rozwoju ludzkości. Wśród 10 największych zagrożeń WEF wymienia m.in. czynniki środowiskowe.

World Energy Outlook 2023

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IAE) analizuje globalny system energetyczny i rekomenduje działania zmierzające do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie  1.5 °C.

Integrating human rights into company climate action: Insights from business practitioners

Intensyfikując wysiłki na rzecz łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego, biznes coraz częściej zwraca uwagę na kwestie związane z prawami człowieka. W swoim raporcie Global Business Initiative on Human Rights proponuje zintegrowane podejście, obejmujące szeroki wachlarz działań na rzecz klimatu.

Raport Net Zero Readiness 2023

Raport KPMG przygotowany w związku ze szczytem klimatycznym COP28 w Dubaju potwierdza globalny charakter działań na rzecz klimatu i wskazuje na potrzebę strategicznego wykorzystania ekologicznych innowacji jako kluczowego elementu konkurencyjności.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny