Publikacje

Zobacz wszystkie publikacje

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Najnowsza aktualizacja Wytycznych OECD ma być odpowiedzią na pilne wyzwania społeczne, środowiskowe i technologiczne stojące przed społeczeństwami i przedsiębiorstwami.

Raport Juggling work and unpaid care. A growing issue

Nieodpłatna opieka nad starszymi i zależnymi krewnymi jest coraz większym wyzwaniem naszych czasów. Dotyka coraz więcej osób na całym świecie i przekłada się na życie zawodowe, wskazuje Raport.

Wspólna odpowiedzialność. Rola zarządzania środowiskowego

W dobie kryzysu klimatycznego i zastraszającego tempa utraty bioróżnorodności coraz pilniejsze staje się kompleksowe podejścia do zarządzania wpływem biznesu na środowisko. Na co powinny zwrócić uwagę firmy? Jak mogą odnaleźć się w gąszczu regulacji i wykorzystać zarządzanie środowiskowe jako narzędzie rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej?

LGBT+ PRIDE 2023. Raport z wynikami sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na grupie ponad 30 państw

Badanie Ipsos LGBT+ Pride 2023 wykazało, że średnio 9% dorosłych w 30 krajach identyfikuje się…

Dojrzeć do praw. Raport z monitoringu praw i podmiotowości dziecka w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego

29 maja Fundacja Orange opublikowała raport zawierający opinie eksperckie, listę niepokojących zjawisk i wyniki badań…

SŁOWA MAJĄ MOC! Jak pisać (i mówić) o osobach z niepełnosprawnościami

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem przewodnika wydanego przez ADA National Network, który został dostosowany do polskich realiów przez Fundację TAKpełnosprawni. Zawiera wskazówki dotyczące przedstawiania osób z niepełnosprawnościami w sposób wyważony, pełen szacunku, językiem precyzyjnym, neutralnym i obiektywnym.

Raport z badania Pracodawca na TAK. 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce od lat zbyt niski. Z zakończonego w maju 2021 badania Pracodawca na TAK wynika, że brak wiedzy i edukacji o współpracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz szereg krzywdzących stereotypów to jedne z najważniejszych czynników utrudniających ich obecność na otwartym rynku pracy.

Pokolenia 50+ w Polsce i w Europie: aktywność, stan zdrowia, warunki pracy, relacje międzypokoleniowe i wykluczenie. Raport podsumowujący wyniki badań 7. rundy badania „SHARE: 50+ w Europie”

Niniejszy raport przedstawia podsumowanie wybranych wyników 7. rundy Badania Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie”. Badanie to ma unikatowy na skalę europejską i światową charakter, co wynika z kilku powodów. Po pierwsze, jest to badanie panelowe, przeprowadzane częściowo na tej samej grupie osób w wieku 50 i więcej lat. Oznacza to, że istnieje możliwość oceny, jak zmienia się sytuacja tych osób wraz z upływem czasu. Po drugie, jest to badanie multidyscyplinarne, w którego realizację i analizę angażują się demografowie, epidemiolodzy, ekonomiści, psychologowie i socjologowie z wielu krajów Europy i świata. Po trzecie, jest to przedsięwzięcie międzynarodowe.

Zmiany demograficzne w Polsce – jakie wyzwania rozwojowe przyniosą?

Ocena wyzwań rozwojowych generowanych zmianami demograficznymi w Polsce wymaga zarówno wiedzy o procesach ludnościowych w przeszłości, jak i rozważenia ich przewidywanego przebiegu. Mówiąc o „zmianie demograficznej”, Irena Kotowska skupia się na procesie odtwarzania pokoleń w ostatnich 30 latach oraz jego konsekwencjach w postaci zmian liczby ludności i struktur wieku. W tym okresie wystąpiły znaczne zmiany każdego z trzech składników określających dynamikę wielkości populacji i jej struktur wieku, czyli płodności, umieralności i migracji.

Przewodnik dotyczący obchodów Europejskiego Miesiąca Róźnorodności

Przewodnik sporządzony przez Komisję Europejską ma związek z nadejściem maja uznawanego powszechnie za Europejski Miesiąc Różnorodności. Głównym założeniem święta jest stworzenie platformy dla przedsiębiorstw i organizacji po to, by mogły skutecznie promować różnorodność w miejscach pracy i nie tylko.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny