Publikacje

Zobacz wszystkie publikacje

Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji

„Empatyczne instytucje. Prawa dziecka jako prawa człowieka w praktyce organizacji”,pod redakcją dr Konrada Ciesiołkiewicza, to publikacja, która przekonuje, że nie tylko instytucje oświatowe i wychowawcze, ale także przedsiębiorstwa, urzędy i inne organizacje mają przemożny wpływ na życie oraz zdrowie dzieci i młodzieży. 

Kompendium Zrównoważonego Rozwoju

Pierwsza edycja Kompendium obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność biznesu, politykę klimatyczną czy styl życia i gospodarkę cyrkularną. Publikacja zrzesza opinie ekspertów zagranicznych i krajowych, wśród których znajduje się wypowiedź Marzeny Strzelczak z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Glosario sobre edadismo Fundacji „La Caixa”

Fundacja „La Caixa” opracowała słownik zawierający zwroty, których należy unikać, aby nie dopuścić się ageizmu. Wiele spośród ponad 40 wyrażeń ma swoje odpowiedniki w języku polskim. Autorzy wyjaśniają zawiłości schematów obecnych w języku wykluczającym i zwiększają świadomość społeczną w zakresie inkluzywności.

Understanding Economic Violence against Women. The need for harmonised definitions and data in the EU

EIGE opublikowało analizę tematyczną dotyczącą przemocy ekonomicznej na tle płciowym. Autorzy publikacji wyjaśniają, czym jest ta forma przemocy, w jaki sposób się objawia, i jak jej przeciwdziałać.

AICPA & CIMA: Raport dotyczący odporności na zmiany klimatyczne dla specjalistów_ek ds. finansów

AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants, opublikowały nowy interaktywny raport Accounting for Climate Resilience. Ma on za zadanie pomóc specjalistom ds. finansów zdobyć wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju, dzięki której będą mogli wspierać swoje organizacje, firmy i klientów w procesie dostosowywania modeli biznesowych i operacji w odpowiedzi na rosnące ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi.

Raport KOZK „Związek między zmianą klimatu a chorobami zakaźnymi”

Zmiana klimatu powoduje, że wirusy i bakterie zaczynają występować na obszarach, na których dotąd nie stanowiły zagrożenia. Ponadto, w reakcji na nowe warunki pogodowe i środowiskowe, ludzie zmieniają swoje zachowania, a także migrują. Może to powodować zaburzenia ekosystemów, ułatwiając przenoszenie chorób występujących na danym obszarze i rozwój nowych.

Raport Gender Social Norms Indeks o uprzedzeniach względem kobiet

Raport Gender Social Norms Index (GSNI) opracowany przez Human Development Reports (ONZ) prezentuje globalny stan norm społecznych związanych z płcią. Zważając na wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet, twórcy badania dzielą się wnioskami na temat podtrzymywanych uprzedzeń i udzielają rekomendacji na rzecz równości płci.

Rekomendacje ekologiczne i dobre praktyki – Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Ideą przyświecającą Projektowi „Sport for All and the Environment” („Sport dla wszystkich i środowiska”) było zwiększanie świadomości na temat korzyści płynących z proekologicznych zachowań. Celem projektu jest edukacja ekologiczna za pośrednictwem sportu oraz promowanie sportu w bezpiecznym i czystym środowisku.

Edelman Trust Barometer 2023 Special Report

Konsumenci wymagają od marek więcej, niż jakościowych produktów i usług. Zaangażowanie społeczne firm odpowiada na rosnącą potrzebę bezpieczeństwa.

Diversity Management in Romanian Organisations

Niniejsza publikacja jest wynikiem współpracy między Rumuńską Kartą Różnorodności i jej sygnatariuszami, a jej cel to przyjrzenie się koncepcji zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny