Publikacje

Wybrany obszar tematyczny: Zarządzanie różnorodnością

Zobacz wszystkie publikacje

Monitoring diversity report

Raport „Monitoring diversity” autorstwa European Network Against Racism jest drugim raportem Grupy Eksperckiej ds. promowania równości w zatrudnieniu. Raport prezentuje wnioski ze spotkania interesariuszy, które odbyło się 10 grudnia 2010 r. w Brukseli.

Promoting parenting among male employees

As part of their commitment and actions aimed at promoting equal opportunity, ORSE (Observatory of…

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny