Publikacje

Wybrany obszar tematyczny: Środowisko naturalne

Zobacz wszystkie publikacje

Raport „Pathways to deep decarbonization”

Sieć dla Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Solutions Network, SDSN) w ramach Projektu Ścieżek Głębokiej Dekarbonizacji (ang. The Deep Decarbonization Pathways Project, DDPP) stworzyła 12 ścieżek rozwoju od współczesnej gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej. SDSN prowadzone jest, co warto odnotować przez Jeffreya Sachsa – doradcę „Solidarności” i Polskiego rządu w okresie przemian ustrojowych.

Raport JWTIntelligence – Gospodarka okrężna

Liderzy biznesowi coraz częściej zauważają, że tradycyjny sposób prowadzenia biznesu, oparty na wykorzystaniu nieograniczonej ilości tanich surowców naturalnych, musi zostać zrewidowany. Alternatywą, która się obecnie rysuje jest model ekonomii okrężnej. Właśnie tego zagadnienia dotyczy raport przygotowany przez JWTIntelligence.

Kawowy barometr 2014

Szereg najważniejszych organizacji i instytucji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju: Hivos, IUCN Netherlands, Oxfam Novib, Solidaridad i WWF opublikowało raport dotyczący sytuacji producentów kawy. Szczególnie duży nacisk położono w nim na kawę organiczną i produkowaną z poszanowaniem praw lokalnych wytwórców.

Raport „From Decline to Recovery. A Rescue Package for the Global Ocean”

Międzynarodowa grupa polityków, liderów biznesu i obrońców środowiska przedstawiła propozycję by zakończyć niezrównoważone połowy i zatruwanie oceanów.

Analiza tematyczna „Biznes na rzecz zrównoważonych miast”

Obok działań władz lokalnych i samych mieszkańców, w proces budowy bardziej przyjaznych miast zostaje włączony biznes. Może on dzielić się swoimi odpowiedzialnymi praktykami i innowacyjnymi rozwiązaniami m.in. w ramach 7 wyzwań, wyodrębnionych przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu w analizie tematycznej „Biznes na rzecz zrównoważonych miast”.

Zmiany klimatu: wnioski dla przemysłu budowlanego

Przemysł budowlany jest kluczem to ograniczenia zmian klimatu. Tak wynika z publikacji przygotowanej na podstawie najnowszego raportu IPCC, który ukazał się na początku tego roku.

Raport „Clicking Clean: How Companies are Creating the Green Internet April 2014”

Raport przygotowany przez organizację Greenpeace dotyka kwestii jaką jest wykorzystanie zielonych źródeł energii do napędzania Internetu. Aktualnie, zdaniem Greenpeace, w czołówce znajdują się Apple, Facebook oraz Google.

Gdy ekonomia nie nadąża za rozwojem społecznym – wyniki badania Social Progress Index 2014

Wydaje się to niemożliwe, ale Polska jest lepiej rozwinięta niż m.in. Kuwejt i Arabia Saudyjska. Chociaż obydwa te kraje mogą pochwalić się większym PKB w przeliczeniu na mieszkańca, to pod względem rozwoju społecznego znacznie je wyprzedzamy. Takie wnioski można wysnuć z rankingu Social Progress Index 2014 (Indeks Rozwoju Społecznego 2014), przygotowanego przez Social Progress Imperative.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki”

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki” prezentuje 403 dobre praktyki CSR oraz 155 praktyk długoletnich.

Analiza tematyczna „COP19: droga ku zielonej przyszłości”

Szczyt Klimatyczny, który odbył się w dniach 11-22 listopada 2013 w Warszawie rozpoczął Polską Prezydencję do czasu rozpoczęcia COP20 w Paryżu. O aktualności postanowień, podjętych w trakcie szczytu, oraz wyzwań klimatycznych, stojących przed Polską i światem, można przeczytać w najnowszej analizie tematycznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu „COP19: droga ku zielonej przyszłości”.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny