Publikacje

Wybrany obszar tematyczny: Środowisko naturalne

Zobacz wszystkie publikacje

Guidance for Companies on Respecting the Human Rights to Water and Sanitation: Bringing a Human Rights Lens to Corporate Water Stewardship

Publikacja przygotowana przez UN Global Compact, w ramach której zaprezentowano metody zaangażowania przedsiębiorstwa w rozwiązywanie problemów dostępu do wody pitnej.

Global Opportunity Report 2015

Zmiany klimatu, braki w zaopatrzeniu w wodę pitną czy też niekontrolowany rozrost miast – to nie tylko jedne z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Znalezienie skutecznej odpowiedzi na nie może jednak szybko zostać skomercjalizowane, stając się podstawą skutecznych modeli biznesowych.

Raport „Zarządzanie ryzykiem klimatycznym i jego wpływ na postrzeganie spółki przez inwestorów i analityków”

Ryzyka wywołane zmianami klimatu, a także zaostrzenie regulacji w obszarze ochrony środowiska mogą stać się szansą dla spółek giełdowych chcących poprawić swoją efektywność oraz przyciągnąć zainteresowanie inwestorów, w tym globalnych funduszy inwestycyjnych. To podstawowy wniosek z raportu „Zarządzanie ryzykiem klimatycznym i jego wpływ na postrzeganie spółki przez inwestorów i analityków”, przygotowanego przez CDP i EY. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane przekazane do CDP przez 14 spółek notowanych na giełdach w Europie Środkowej i Wschodniej.

EEB Laboratory Poland – Collaborative action towards achieving improved energy security for Poland

Stworzenie platformy współpracy publiczno-prywatnej, przygotowanie materiałów edukacyjnych czy dzielenie się praktykami. To tylko kilka z pośród 20 działań, które znalazły się w raporcie „EEB Laboratory Poland – Collaborative action towards achieving improved energy security for Poland”. Raport jest rezultatem trwającego 3 dni Energy Efficiency in Buildings Laboratory (EEB Lab) zorganizowanego w Warszawie w czerwcu.

The fossil fuel bailout: G20 subsidies for oil, gas and coal exploration

Kraje G20 rocznie przeznaczają 88 mld dolarów na różnego rodzaju wsparcie dla sektora paliw kopalnych – wynika z raportu przygotowanego przez brytyjski think tank Overseas Development Institute (ODI) we współpracy z amerykańskim Oil Change International.

Raport „Save the Alpine Rivers” – WWF

Wg badania WWF i Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu niemal 90% alpejskich rzek zostało przekształconych przez człowieka. To drastycznie zmniejsza ich odporność na zmiany klimatu.

Living Planet Report 2014

WWF po raz kolejny podjęła bardzo trudne wyzwanie – wskazanie stanu zdrowia naszej planety. W tym celu organizacja zbadała ponad 3000 gatunków żyjących w ponad 10 000 populacjach, ryzyko niedobory wody w każdym zakątku Ziemi, zmiany klimatyczne, limity emisji a także szereg innych czynników.

White Paper: From laboratory to road. A 2014 update of official and “real-world” fuel consumption and co2 values for passenger cars in Europe

Wedle raportu przygotowanego wspólnie przez szereg organizacji zajmujących się transportem samochodowym różnice deklarowanej przez producentów i rzeczywistej emisji CO2 przez samochody wynoszą około 38%. Na tak znaczną różnice składają się specyficzne warunki testów laboratoryjnych, a także zastosowanie technologii, które dużo lepiej działają w warunkach laboratoryjnych.

Raport „Growing a Circular Economy: Ending the Throwaway Society”

Brytyjski Komitet Audytu Środowiskowego opublikował raport pt.: „Rozwój Gospodarki Cyrkularnej: Kres Społeczeństwa Wyrzucającego” (oryg. Growing a Circular Economy: Ending the Throwaway Society), w którym wzywa do: obniżenia podatków dla firm, które serwisują lub powtórnie używają materiałów i dóbr; wprowadzenia systemów obowiązkowej segregacji odpadów w miastach; wydłużenia okresów gwarancji na dobra konsumpcyjne; wprowadzenia zakazu wywozu odpadów żywieniowych na wysypiska; zwiększenia wydatków na agencje promujące transformację na rzecz gospodarki cyrkularnej.

Mapa wpływu zmian klimatu na cywilizację ludzką

Temat wpływu człowieka na klimat został szeroko omówiony, zarówno w literaturze naukowej jak i w dyskursie publicznym. Obecnie, zapewne za sprawą coraz częstszych anomalii pogodowych, zauważamy drugą stronę medalu – wpływ zmian klimatu na człowieka. Mapę, prezentującą to wielopłaszczyznowe zjawisko przygotowało brytyjskie Met Office.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny