Publikacje

Global Happiness Policy Report 2018

Raport Global Happiness Policy Report (Raport Globalnej Polityki Szczęścia) zawiera pierwsze efekty działań Globalnej Rady Szczęścia, któej celem…

Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania

Czy mężczyźni są gotowi na większe zaangażowanie w życie rodzinno-domowe, a kobiety zdają się tego…

Insights from the Reporting Exchange: ESG reporting trends

Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) i Rada ds. Standardów Prezentowania Klimatu (Climate Disclosure…

Kobiety w „męskich” zawodach – raport

Raport z badań na temat  temat różnic i podobieństw, pomiędzy kobietami i mężczyznami w rzeczywistości…

IKEA Clean air survey

Badanie pt. „Clean Air Survey” zostało przeprowadzone przez IKEA razem z londyńską agencją Crowd DNA w siedmiu krajach: Indiach, Chinach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Dzięki połączeniu metod jakościowych i modeli analitycznych, udało się poznać  podejście ludzi do kwestii zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na codzienne życie. Ponadto, aby jeszcze lepiej zrozumieć problem, w badaniu uwzględniono również analizę materiałów źródłowych oraz wywiady z 18 specjalistami w tej dziedzinie.

The Global Opportunity Report 2018

DNV GL, United Nations Global Compact i organizacja Sustainia opublikowały po raz 4. raport Global Opportunity…

Closing the Gap: Scaling up sustainable supply chains

Organizacja Carbon Disclousure Project opublikowała nowy raport poświęcony działaniom firm w zakresie łańcucha dostaw, w…

Gospodarka w obiegu zamkniętym: nowy plan dla Europy – raport Euractiv

Portal Euractiv.pl przygotował cykl artykułów poświęconych gospodarce obiegu zamkniętego. Artykuły zostały zebrane w raporcie pod…

„Delivering through diversity”

Badanie McKinsey&Company „Delivering through diversity” wskazuje na pozytywny wpływ  różnorodności pracowników w organizacji na wyniki…

Tourism and the Sustianable Development Goals – Journey to 2030

„Turystyka i Cele Zrównoważonego Rozwoju – Podróż do 2030 r.” to publikacja Światowej Organizacji Turystycznej…

Typ publikacji

Obszar tematyczny