Wszystkie materiały (1025 materiałów)

Wszystkie obszary

Równość płci a rynek pracy

Równość płci a rynek pracy

Artykuły eksperckie

Rok 2018 należał w Polsce do kobiet. Trudno w jednym artykule podsumować wszystkie ciekawe debaty i publikacje związane z jubileuszem stulecia praw wyborczych, które przywracały pamięć o roli kobiet w historii Polski, ale też pokazywały wciąż aktualne wyzwania, w tym rynku pracy. Kobiety w Polsce są lepiej wykształcone niż pracujący mężczyźni i do poziomu średniego…

czytaj więcej
Rola partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni – jak inicjować współpracę?

Rola partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni – jak inicjować współpracę?

Artykuły eksperckie

Kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy stanowi jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Źródła generowania wiedzy upatruje się w pracy zespołów badawczych zarówno w firmach, jak i na uczelniach wyższych. Zatem to uniwersytety powinny być postrzegane jako liderzy prognozujący, proponujący, ale przede wszystkim szukający nowatorskich rozwiązań współczesnych problemów. Aby takie działania były w pełni wartościowe, ważna…

czytaj więcej
„Polak na zakupach coraz bardziej ekologiczny”

„Polak na zakupach coraz bardziej ekologiczny”

Artykuły eksperckie

U polskich konsumentów prośrodowiskowe nawyki dopiero się kształtują. Ale już teraz widać stojący za nimi ogromny potencjał. Pytanie czy rodzime firmy pójdą za ciosem i wykorzystają ten ekotrend pozostaje otwarte – zastanawia się na łamach Forbes.pl Tadeusz Joniewicz, menedżer ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

czytaj więcej

#SustainHack – hakowanie dla SDGs

Artykuły eksperckie

Nowe technologie stanowią dziś nieodłączną część codzienności. Zdecydowanie wprowadzają w naszym życiu zmiany, które odczuwamy na wielu płaszczyznach. Za sprawą ich niezwykle dynamicznego rozwoju, implementacja rozwiązań technologicznych – nieustannie zmienia zarówno biznes, jak i pozostałe obszary, w których funkcjonujemy.

czytaj więcej

Zatrudnianie cudzoziemców – od działań HR do zadań CSR

Artykuły eksperckie

Od kilku lat obserwujemy w Polsce dynamiczny wzrost imigracji. Ma ona głównie charakter zarobkowy, czasowy, ale rośnie również liczba zezwoleń na pobyt długoterminowy i stały. Procesom tym towarzyszy wzrastający popyt na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach oraz stopniowa liberalizacja polskich przepisów regulujących dostęp do rynku pracy obcokrajowców zza wschodniej granicy. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cudzoziemcy stanowią u nas od 2,5 do 5% pracowników.

czytaj więcej
Raport „Ziemianie atakują”

Raport „Ziemianie atakują”

Publikacje i badania CSR

„Eksperci klimatyczni są zgodni: cywilizacja, ład społeczny i gospodarczy są zagrożone skutkami katastrofy klimatycznej i środowiskowej” – piszą autorzy/ki raportu „Ziemianie atakują”, przygotowanego przez Kantar. Publikacja została opracowana z myślą o decydentach w sferze publicznej i biznesie.

czytaj więcej