Publikacje

Wybrany obszar tematyczny: Prawa człowieka

Zobacz wszystkie publikacje

Integrating human rights into company climate action: Insights from business practitioners

Intensyfikując wysiłki na rzecz łagodzenia skutków kryzysu klimatycznego, biznes coraz częściej zwraca uwagę na kwestie związane z prawami człowieka. W swoim raporcie Global Business Initiative on Human Rights proponuje zintegrowane podejście, obejmujące szeroki wachlarz działań na rzecz klimatu.

Raport „Biznes i prawa człowieka – razem dla zrównoważonego rozwoju”

Biznes i prawa człowieka. Razem dla zrównoważonego rozwoju to kolejna odsłona corocznego raportu UN Global Compact Network Poland, w którym eksperci, naukowcy oraz przedstawiciele biznesu dzielą się niezbędną wiedzą, doświadczeniem i sprawdzonymi praktykami w codziennym dbaniu o przestrzeganie praw człowieka w organizacjach.

Business Social Impact. Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii, praktyce, liczbach i case studies

Transformacja gospodarki na zrównoważony rozwój staje się faktem, a polski biznes musi się z nim…

Report Card 18: Child Poverty in the Midst of Wealth

Najnowszy z serii raportów UNICEF dotyczących warunków i jakości życia dzieci w krajach OECD i UE wskazuje, że w latach 2014-2021 wiele państw wysoko rozwiniętych odnotowało gwałtowny wzrost ubóstwa wśród dzieci.

Raport „The climate-changed child”

W najnowszym raporcie UNICEF ostrzega, że postępujące ograniczenie dostępu do bezpiecznych źródeł wody oraz niezbędnych usług wodnych i sanitarnych ma coraz poważniejsze konsekwencje dla życia najmłodszych.

Understanding Economic Violence against Women. The need for harmonised definitions and data in the EU

EIGE opublikowało analizę tematyczną dotyczącą przemocy ekonomicznej na tle płciowym. Autorzy publikacji wyjaśniają, czym jest ta forma przemocy, w jaki sposób się objawia, i jak jej przeciwdziałać.

LGBT+ PRIDE 2023. Raport z wynikami sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na grupie ponad 30 państw

Badanie Ipsos LGBT+ Pride 2023 wykazało, że średnio 9% dorosłych w 30 krajach identyfikuje się…

Molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego, zatrudnienia i usług

„Wśród osób, które doświadczyły molestowania seksualnego, większość wyraziła wobec niego sprzeciw. W większości przypadków sprzeciw nie przynosi skutku” – takie informacje podaje najnowszy raport Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego pod redakcją pod redakcją prof. Magdaleny Grabowskiej z Polskiej Akademii Nauk. Komentarza eksperckiego do publikacji udzieliła m.in. Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zdrowie psychiczne pracowników

Zdrowie psychiczne to podstawa satysfakcjonującego i produktywnego życia. Tymczasem z badań Instytutu Psychiatrii i Neurologii wynika, że co czwarty Polak potrzebuje pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, a mniej więcej co drugi doświadcza epizodów pogorszonego stanu zdrowia. Celem raportu Konfederacji Lewiatan było zbadanie związku między zdrowiem psychicznym a szeroko rozumianym rynkiem pracy.

Responsible business in Poland 2021. English Summary

The “Responsible Business in Poland. Good practices”, an annual report published by the Responsible Business Forum, is Poland’s largest overview of CSR & sustainability initiatives. The 20th edition presents 1,677 actions taken by 283 organisations. Among other insights, the analysis of the initiatives shows that there are growing social expectations concerning corporate responsibility for impact on the community and environment.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny