Publikacje

Molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego, zatrudnienia i usług

„Wśród osób, które doświadczyły molestowania seksualnego, większość wyraziła wobec niego sprzeciw. W większości przypadków sprzeciw nie przynosi skutku” – takie informacje podaje najnowszy raport Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego pod redakcją pod redakcją prof. Magdaleny Grabowskiej z Polskiej Akademii Nauk. Komentarza eksperckiego do publikacji udzieliła m.in. Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Bezpieczne przystanie. Po co mówić o osobach LGBT+ w miejscu pracy?

Raport „Bezpieczne przystanie” powstał z myślą o różnych grupach odbiorców, które łączy troska o tworzenie inkluzywnych miejsc pracy. Po co mówić o osobach LGBT+ w miejscu pracy? 14 korporacji sektora prywatnego odpowiada na to pytanie w najnowszym raporcie Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza pt. „Bezpieczne przystanie”. Sponsorem publikacji jest spółka biurowa Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ekspozycja na ryzyko. Finansowanie paliw kopalnych przez polskie banki a ryzyko osierocenia aktywów

Nowy raport Fundacji Instrat pokazuje skalę ekspozycji kredytowych polskich banków na inwestycje związane z wydobyciem, przetwarzaniem i spalaniem paliw kopalnych. Z obliczeń wynika, że sektor bankowy rzadko lokuje tam pieniądze.

The Net Zero Future50 report – CEE Edition

The International Energy Agency highlights in its net zero scenarios that building new, low-emitting assets and technologies is one of four key broad sets of measures to achieve emissions reductions. Climate tech is showing strong growth as an emerging asset class globally, but the Central and Eastern Europe (CEE) region has only attracted less than one percent of global investments.

Living Planet Report 2022

WWF przygotowuje raport Living Planet Report co dwa lata, wykorzystując informacje od wiodących ekspertów i innych organizacji. Jest to swojego rodzaju kontrola stanu zdrowia planety, która obrazuje, jak radzi sobie świat przyrody, jakie stoją przed nim zagrożenia oraz co to oznacza dla człowieka.

Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022

Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi badania „Kondycja organizacji pozarządowych”. To już 20 lat! W tym czasie co najmniej 10 razy zmienił się w Polsce rząd, minęło 6 kadencji Sejmu i Senatu, weszliśmy do Unii Europejskiej, a sytuację na świecie i w kraju kształtowały m.in. kryzys gospodarczy, pandemia oraz wojna. A jak zmieniał się polski sektor pozarządowy? Odpowiedz znajdziecie w raporcie „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022”.

Reporting matters 2022

Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju opublikowała 10. już edycję corocznej publikacji „Reporting matters”, przygotowanej we współpracy z firmami członkowskimi WBCSD. To zarówno podsumowanie ostatniej dekady, jak i przegląd aktualnych wyzwań związanych z raportowaniem ESG.

Co Polacy wiedzą o śladzie węglowym? Ogólnopolskie badania postaw ekologicznych

Krakowska fundacja Carbon Footprint Foundation opublikowała raport na temat wiedzy naszego społeczeństwa o śladzie węglowym. Raport został przygotowany we współpracy z Polskim Panelem Narodowym oraz Kołem Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stanowi on podsumowanie rocznych badań, przeprowadzonych na grupie reprezentatywnej blisko 1100 osób, z błędem statystycznym 3%.

Wolontariat pracowniczy dla Ukrainy. Raport z badania.

Raport jest kontynuacją wyników badania z jesieni 2021 roku pt. „Wolontariat pracowniczy przyszłości”. Najnowszym badaniem objęto 31 firm, w większości dużych, które prowadzą wolontariat pracowniczy od co najmniej 5 lat i były zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy zarówno na terenie Polski jak i za jej wschodnią granicą. Raport opisuje dwa podstawowe obszary tematyczne, jakie wynikają z badania: zaangażowania wolontariuszy – pracowników w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz zmiany w programach wolontariatu pracowniczego w wyniku wyzwań związanych z kryzysem humanitarnym i wojną.

Natural Climate Solutions and the Voluntary Carbon Market: A Guide for C-suite Executives

Natural Climate Solutions and the Voluntary Carbon Market: A Guide for C-suite Executives, published by the Natural Climate Solutions Alliance (NCS Alliance) in conjunction with ERM, provides high-level guidance for decision makers in choosing high-quality carbon credits to drive demand for Natural Climate Solutions (NCS) and mobilize companies to mitigate their emissions beyond their value chains.

Podcast »

Typ publikacji

Obszar tematyczny