8 wyzwań dla branży FMCG w 2023 roku. Przewodnik dla biznesu

8 wyzwań dla branży FMCG w 2023 roku. Przewodnik dla biznesu

Osiągnięcie neutralności klimatycznej, zmniejszenie śladu węglowego, ograniczenie stosowania tworzyw sztucznych, promowanie recyklingu – to hasła, które od dłuższego czasu towarzyszą nam w dyskusji o tym co jest konieczne do zatrzymania niekorzystnych zmian klimatu. Jak odnaleźć się w tych regulacjach? Co oznaczają one dla przedsiębiorców z branży FMCG? O tym w przewodniku „8 wyzwań dla branży FMCG w 2023 roku”.

Przewodnik został przygotowany przez ekspertów ze Związku Pracodawców EKO-PAK i kancelarii prawnej Osborne Clarke. Opisano w nim 8 głównych wyzwań z jakimi musi się zmierzyć branża FMCG. Przewodnik powstał w wyniku współpracy praktyków, którzy na co dzień zajmują się opisywanymi w nim wyzwaniami oraz ich skutkami dla biznesu. Ma pełnić rolę przewodnika dla przedsiębiorców, omawiając zakres i praktyczne skutki wyzwań jakie wynikają ze zmian regulacyjnych jak i zmieniających się trendów.

Dlaczego przygotowanie się do zmian jest tak istotne dla branży FMCG?

Przyjmowane obecnie regulacje mają przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Europę do roku 2050 jak i umożliwić przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Z drugiej strony nowe obowiązki, nakazy i zakazy wynikające z tych regulacji stanowią nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców, którzy muszą się do tych zmian dostosować.

Adresatem wielu z nowych regulacji są podmioty z branży FMCG. Sektor ten jest istotny ze względu na wolumen wprowadzanych do obrotu produktów i tym samym dużą ilość odpadów powstających z opakowań produktów spożywczych, które trzeba odpowiednio zagospodarować (a najlepiej wykorzystać ponownie). Dodatkowe wyzwania w dla branży FMCG wynikają z konieczności przestrzegania rygorystycznych wymogów dotyczących bezpieczeństwa żywności. Widać to chociażby na przykładzie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Począwszy od tego roku, zasady wykorzystania recyklatów w takich opakowaniach reguluje nowe rozporządzenie, który duży nacisk kładzie na bezpieczeństwo całego procesu pozyskania recyklatu.

Dlaczego nowe regulacje stanowią wyzwanie dla biznesu? 

W Polsce nie implementowano jeszcze dyrektywy SUP (Single-Use Plastics) – choć termin implementacji upłynął 1,5 roku temu – a już przedsiębiorcy muszą mierzyć się z tym co przyniesie projektowane rozporządzenie zastępujące dyrektywę opakowaniową (tzw. projekt PPWR, zaprezentowany 30 listopada br.). Równolegle toczą się prace nad rozporządzeniem dotyczącym ekoprojektowania.

Obecnie na poziomie unijnym toczą się prace and dwoma rozporządzeniami, które po wejściu w życie będą stanowić rewolucję w obszarze opakowań. Chodzi o projektowane rozporządzenie zastępujące dyrektywę opakowaniową (tzw. PPWR, projekt zaprezentowano 30 listopada br.) i . projektowane rozporządzenie dotyczące ekoprojektowania. Spełnienie wymagań wynikających z przywołanych rozporządzeń będzie wymagać od przedsiębiorców zmiany w podejściu do opakowań już na etapie ich projektowania. Pomimo, że rozporządzenia są nadal projektami to uczestnicy rynku muszą już teraz zacząć przygotowywać się do nadchodzących zmian, aby sprostać ambitnym celom tych regulacji.

Sytuację przedsiębiorców komplikują opóźnienia polskiego ustawodawcy w implementacji dyrektyw unijnych, jak np. dyrektywy SUP (Single-Use Plastics), gdzie opóźnienie w implementacji sięga już 1,5 roku. Przedsiębiorcy nie wiedzą jakie obowiązki zostaną na nich nałożone w związku z implementacją dyrektywy SUP, a już muszą mierzyć się z tym co przyniesie PPWR.

Podobnie przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu napoje oraz prowadzący jednostki handlu detalicznego z niecierpliwością czekają na ostateczne brzmienie przepisów wprowadzających w Polsce system kaucyjny, który jest obecnie głównym bohaterem krajowych przedsięwzięć legislacyjnych w gospodarce odpadami opakowaniowymi. System kaucyjny powinien ruszyć najpóźniej z początkiem 2025 roku, aby zapewnić osiągnięcie wymaganych poziomów zbierania odpadów opakowaniowych.

Dodatkowo przedsiębiorcy muszą bacznie przyglądać się swoim kampaniom marketingowym i oferowanym promocjom. Niebawem wejdą w życie przepisy implementujące dyrektywę Omnibus. A UOKIK – biorąc przykład ze swoich odpowiedników w innych państwach – niebawem może zacząć sprawdzać czy promowanie produktów jako przyjaznych środowisku nie stanowi w konkretnych przypadkach tzw. nierzetelnego marketingu ekologicznego zwanego potocznie greenwashingiem. Dlatego przedsiębiorcy powinni już teraz dostosować swoje polityki cenowe do nadchodzących zmian i wdrożyć odpowiedni compliance antygreenwashingowy. Działanie teraz pozwoli uchronić się zarówno przed karami jak i szkodami wizerunkowymi.

Kolejnym wyzwaniem staje się zazielenianie produkcji w dobie niepewności na rynku energii. Rozwiązaniem może być wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w zasilaniu zakładów produkcyjnych, co jest istotne nie tylko z perspektywy kosztów produkcji, ale także obniżania śladu węglowego. Coraz popularniejsze stają się długoterminowe umowy dostawy energii (CPPA) jak i tzw. VPPA, pozwalające na zapewnienie stabilnych dostaw energii na 10-20 lat jak i zabezpieczenie się przed wzrostem cen energii.

Wszystkie wymienione powyżej wyzwania dla sektora FMCG zostały opisane w przewodniku. Opatrzono je także przykładami oraz komentarzami specjalistów z firm z sektora FMCG. Przewodnik ma ułatwić odnalezienie się w gąszczu regulacji i pozwoli przygotować swój biznes na nadchodzące wyzwania.

Przewodnik można pobrać poprzez stronę internetową >>