2024 Annual Trends Report – The Next Steps for Sustainable Businesses

2024 Annual Trends Report – The Next Steps for Sustainable Businesses

Publikacja składa się z omówienia bieżących trendów ESG w 10 obszarach i rekomendacji, dzięki którym biznes sprosta wyzwaniom na drodze zrównoważonego rozwoju w 2024 roku.

ERM Sustainability Institute odnotowuje następujące trendy ESG na 2024r.:

  • dekarbonizacja przedsiębiorstw
  • zarządzanie kapitałem ludzkim
  • zintegrowane podejście do ESG
  • ochrona przyrody
  • wzmożenie wysiłków sprawozdawczych
  • należyta staranność w łańcuchach wartości
  • cyrkularne projektowanie produktów i usług
  • wykorzystanie AI w systemach zarządzania
  • Różnorodność i włączanie
  • zarządzanie ryzykami geopolitycznymi

Zalecenia ekspertów_ek znajdują się w publikacji dostępnej tutaj>>

Źródło: ERM Sustainability Institute