2019 Report on equality between women and men in the EU

2019 Report on equality between women and men in the EU

Komisja Europejska opublikowała najnowszą edycję raportu dotyczącego równości kobiet i mężczyzn. Jak podkreślają autorzy i autorki publikacji, dobra wiadomość jest taka, że w Europie zauważalny jest postęp w zakresie równego traktowania na rynku pracy. Konieczne jest jednak zwiększenia tempa zmian.

Główne wnioski płynące z raportu to:

  • stopa zatrudnienia kobiet w UE osiągnęła najwyższy w historii poziom 66,4% w 2017 r., jednak sytuacja różni się w poszczególnych krajach
  • kobiety są bardziej zagrożone ubóstwem, a ich płace są średnio o 16% niższe niż w przypadku mężczyzn. Przekłada się to na lukę emerytalną, która w 2017 r. wynosiła 35,7%. W niektórych krajach ponad 10% starszych kobiet nie może sobie pozwolić na niezbędną opiekę zdrowotną
  • Szklany sufit pozostaje rzeczywistością w świecie biznesu, a jedynie 6,3% stanowisk dyrektora generalnego w największych spółkach notowanych na giełdzie w UE należy do kobiet.

Pobierz raport >>