2018 Deloitte Millennial Survey

2018 Deloitte Millennial Survey

Deloitte opublikował kolejną edycję Millenial Survey, tym razem biorąc pod uwagę także Generację Z, czyli tzw. post-millenialsów. Wyniki raportu wskazują na rosnące rozczarowanie młodych ludzi biznesem i poczucie nieprzygotowania na zmiany na tzw. Industry 4.0.

Po roku naznaczonym znaczącymi zmianami geopolitycznymi i społecznymi, millenialsi i Generacja Z zwracają uwagę firmom, aby wzmożyływysiłki na rzecz wywarcia pozytywnego wpływu na szerszy świat – wynika z siódmego już badania Millennial Survey firmy Deloitte. Chociaż niektórzy liderzy zaczynają rozwiązywać problemy społeczne, milenialsi stali się bardziej sceptycznie nastawieni do motywacji biznesu i etyki. Takie wnioski przynoszą wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 10 455 młodych ludzi w 36 krajach. tym razem zbadano także 1850 respondentów z grupy Gen Z, która dopiero wkracza na rynek pracy.

Dwa ostatnie badania Deloitte sugerowały, że milenialsi byli coraz bardziej pozytywnie nastawieni do motywacji i etyki biznesu. Jednak w 2018 r. Nastąpiło gwałtowne odwrócenie, ponieważ opinie na temat przedsiębiorstw osiągnęły najniższy poziom od czterech lat. Obecnie mniej niż połowa z millenialsów uważa, że ​​firmy zachowują się etycznie (48 procent do 65 procent w 2017 r.), a liderzy biznesu są zaangażowani w pomoc w poprawie społeczeństwa (47 procent vs 62 procent).

Kogo badano

Raport 2018 opiera się na poglądach 10 455 millenialsów z 36 krajów. Osoby, których opinie zawarto w badaniu urodziły się między styczniem 1983 r. A grudniem 1994 r. i reprezentują konkretną grupę tego pokolenia – ci, którzy mają wyższe wykształcenie (college, uniwersytet), są zatrudnieni na pełen etat i pracują głównie w dużych, prywatnych organizacjach. Millenialsi coraz częściej zajmują wysokie stanowiska, na których mogą wpływać na to, w jaki sposób ich organizacje radzą sobie z wyzwaniami społecznymi.

Ten raport zawiera również odpowiedzi od 1844 respondentów z Generazji Z w Australii, Kanadzie, Chinach, Indiach, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Respondenci Gen Z urodzili się między styczniem 1995 r. A grudniem 1999 r. Wszyscy obecnie studiują lub zdobyli pierwszy / wyższy stopień. Ponad jedna trzecia pracuje w pełnym wymiarze godzin (16 procent) lub w niepełnym wymiarze godzin (21 procent).

POBIERZ RAPORT >>

źródło: materiały prasowe