2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study

2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study

Autorzy: Research Echo

Data i miejsce wydania: 2013

Pytanie nie brzmi, czy firmy zaangażują się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, ale jak będą tworzyć rzeczywistą i znaczącą wartość dla społeczeństwa. CSR to już nie opcja, ale imperatyw strategiczny. To główne wnioski z badania „The 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study”.

Autorzy badania nie mają wątpliwości, że CSR stał się obowiązkiem firm, od których wymaga się bycia aktywnym uczestnikiem w rozwiązywaniu kwestii społecznych i środowiskowych. Lekceważenie tych postulatów oznacza narażanie na szwank reputacji przedsiębiorstwa. 9 na 10 respondentów według badania przewiduje możliwość bojkotu konsumenckiego na wieść o nieodpowiedzialnym postępowaniu firmy.

“The 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study” to kontynuacja badania z 2011 roku, poświęconego konsumenckim postawom, percepcji i zachowaniom w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestawia odpowiedzi 10000 obywateli największych pod względem PKB krajów: USA, Kanada, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Rosja, Chiny, Indie, Japonia.

The 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study prezentuje wyniki internetowej ankiety, przeprowadzonej w dniach 7-28 lutego 2013 roku. Badanie zostało wykonane przez Research Echo na próbie reprezentatywnej 10287 dorosłych osób, obejmując  5127 mężczyzn i 5160 kobiet w wieku powyżej 18 lat.

Każda krajowa analiza przedstawia odpowiedzi respondentów w sześciu wątkach: rola konsumenta, pożądany zwrot, zachowania konsumentów, znaczenie indywidualnego i korporacyjnego oddziaływania, preferowane kanały komunikacji, użycie mediów społecznościowych. Dodatkowo wyniki opatrzone zostały komentarzem eksperta CSR.

Wybrane wnioski z badania w skali globalnej:
• 91% uważa, że firmy powinny wyjść poza minimalne standardy wymagane przez prawo, aby działać w sposób odpowiedzialny;
• 93% chce widzieć więcej produktów i usług, które wykorzystują wsparcie CSR;
• 62% konsumentów używa mediów społecznościowych w celu współpracy z firmami w obszarze CSR;
• 22% badanych wierzy w to, że firmy mają znaczący, pozytywny wpływ na rozwiązywanie kwestii społecznych i środowiskowych;
• 81%  uwzględnia CSR przy wyborze miejsca pracy, co kupić i gdzie pójść na zakupy – 87%, które produkty i usługi zarekomendować – 85 proc.;
• 88% respondentów uważa, że firmy udostępniają pozytywne informacji o swoim społecznie odpowiedzialnym zaangażowaniu, ale wstrzymują przekazywanie negatywnych treści; 70% czuje się skonfundowanych przez informacje z zakresu CSR;
• 24% wskazuje, że informacje na produkcie lub jego opakowaniu to najbardziej skuteczny sposób na dotarcie do konsumentów, 18% – media (np. artykuły w gazetach), 15% – reklama, 11% –korporacyjna strona internetowa, 9% – media społecznościowe, 8 proc. – w sklepie, 7% – na imprezach, 6%– mail, komórka/telefon – 4%.

Autorzy badania nie mają wątpliwości, że CSR stał się obowiązkiem firm, od których wymaga się bycia aktywnym uczestnikiem w rozwiązywaniu kwestii społecznych i środowiskowych. Lekceważenie tych postulatów oznacza narażanie na szwank reputacji przedsiębiorstwa. 9 na 10 respondentów według badania przewiduje możliwość bojkotu konsumenckiego na wieść o nieodpowiedzialnym postępowaniu firmy.

“The 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study” to kontynuacja badania z 2011 roku, poświęconego konsumenckim postawom, percepcji i zachowaniom w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestawia odpowiedzi 10000 obywateli największych pod względem PKB krajów: USA, Kanada, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Rosja, Chiny, Indie, Japonia.

The 2013 Cone Communications/Echo Global CSR Study prezentuje wyniki internetowej ankiety, przeprowadzonej w dniach 7-28 lutego 2013 roku. Badanie zostało wykonane przez Research Echo na próbie reprezentatywnej 10287 dorosłych osób, obejmując  5127 mężczyzn i 5160 kobiet w wieku powyżej 18 lat.

Każda krajowa analiza przedstawia odpowiedzi respondentów w sześciu wątkach: rola konsumenta, pożądany zwrot, zachowania konsumentów, znaczenie indywidualnego i korporacyjnego oddziaływania, preferowane kanały komunikacji, użycie mediów społecznościowych. Dodatkowo wyniki opatrzone zostały komentarzem eksperta CSR.

Wybrane wnioski z badania w skali globalnej:
• 91% uważa, że firmy powinny wyjść poza minimalne standardy wymagane przez prawo, aby działać w sposób odpowiedzialny;
• 93% chce widzieć więcej produktów i usług, które wykorzystują wsparcie CSR;
• 62% konsumentów używa mediów społecznościowych w celu współpracy z firmami w obszarze CSR;
• 22% badanych wierzy w to, że firmy mają znaczący, pozytywny wpływ na rozwiązywanie kwestii społecznych i środowiskowych;
• 81%  uwzględnia CSR przy wyborze miejsca pracy, co kupić i gdzie pójść na zakupy – 87%, które produkty i usługi zarekomendować – 85 proc.;
• 88% respondentów uważa, że firmy udostępniają pozytywne informacji o swoim społecznie odpowiedzialnym zaangażowaniu, ale wstrzymują przekazywanie negatywnych treści; 70% czuje się skonfundowanych przez informacje z zakresu CSR;
• 24% wskazuje, że informacje na produkcie lub jego opakowaniu to najbardziej skuteczny sposób na dotarcie do konsumentów, 18% – media (np. artykuły w gazetach), 15% – reklama, 11% –korporacyjna strona internetowa, 9% – media społecznościowe, 8 proc. – w sklepie, 7% – na imprezach, 6%– mail, komórka/telefon – 4%.

Pobierz badanie