W pracy jesteśmy tacy sami? Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w Polsce. Raport z badania „Pracodawca na TAK” wraz z rekomendacjami.

W pracy jesteśmy tacy sami? Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w Polsce. Raport z badania „Pracodawca na TAK” wraz z rekomendacjami.

Autorzy: Grupa Job

Data i miejsce wydania: Warszawa 2015

Jest to pierwsze na polskim rynku badanie łączące potrzeby pracodawców oraz osób z niepełnosprawnością. Jego celem była identyfikacja i analiza wyzwań, jakie stoją przed osobami niepełnosprawnymi poszukującymi pracy, a także poznanie opinii i postaw pracodawców na temat zatrudniania pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Zrozumienie stanowiska obu stron pozwoliło na zaproponowanie narzędzi niezbędnych do rzeczywistego wsparcia licznej grupy, jaką są osoby z niepełnosprawnością. Forum Odpowiedzialnego Biznesu było partnerem badań.

Badanie „Pracodawca na TAK” składało się z dwóch części ujętych w formie ankiet. Pierwsza z nich skierowana była do firm i dotyczyła czynników, które z punktu widzenia pracodawcy mogą wpływać na decyzję o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością. Poszczególne pytania pozwoliły również ocenić stopień świadomości i wiedzy pracodawców na temat zatrudniania tej grupy. Druga część badania skierowana była do osób z niepełnosprawnością. Jej głównym celem było sprawdzenie, w jaki sposób postrzegają swoje możliwości na rynku pracy oraz jak funkcjonują w życiu zawodowym.

W publikacji przedstawiono wyniki obu części badania oraz rekomendacje dla pracodawców, sformułowane na podstawie uzyskanych danych. Liczymy na to, iż będą one stanowić inspirację i zachętę do zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz współtworzenia kultury różnorodności w miejscu pracy.

Treść raportu została opracowana tak, by ukazać zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jako proces, na który składają się poszczególne etapy – przygotowanie organizacji do przyjęcia pracownika z niepełnosprawnością, właściwa rekrutacja oraz zatrudnienie i wdrożenie nowej osoby. Dobre przygotowanie organizacji na każdym z tych etapów ma decydujący wpływ na pełnosprawną współpracę w zespołach zróżnicowanych pod kątem sprawności i efektywne działanie firmy.

Pobierz publikację