15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu

15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma przyjemność zaprezentować swoją najnowszą publikację „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”, zawierającą opisy i analizę najciekawszych dobrych praktyk w obszarze CSR firm działających w Polsce.
Jest to pierwsza na polskim rynku praktyczna publikacja przedstawiająca studia przypadków firm działających w polskich realiach biznesowych. Materiały zawarte w publikacji zostały opracowane we współpracy z firmami partnerskimi FOB, które od wielu lat starają się wdrażać filozofię odpowiedzialności w prowadzone przez siebie działania biznesowe. Na podstawie ich autentycznych dobrych praktyk powstał zbiór „15 przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”.„Mamy nadzieję, że nasza książka stanie się cennym źródłem informacji dla wykładowców i wykładowczyń przedmiotów związanych ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością biznesu, a studenci i studentki będą mogli twórczo dyskutować nad poszczególnymi studiami przypadków. Wierzymy też, że praktyczna forma tej publikacji pozwoli na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką zarządzania przedsiębiorstwami, a przyszli menedżerowie i menedżerki już podczas studiów nauczą się uwzględniania perspektywy odpowiedzialności we wszystkich decyzjach biznesowych.” – napisała we wstępie do publikacji Mirella Panek-Owsiańska, Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich oraz studentów – poszczególne studia przypadku mogą posłużyć jako pomoc naukowa podczas zajęć nt. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Specjalne pytania badawcze pomogą w analizie poszczególnych przypadków.

W związku z tym, iż z przyczyn od nas niezależnych, otrzymaliśmy poprawki do jednej z praktyk opisanych w publikacji (rozdzial 6.2) po zamknięciu projektu do druku, zamieszczamy materiał z erratą. Możecie Państwo pobrać: