15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część IV

15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Część IV

Publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawiera opis 15 przykładowych praktyk z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Wydawnictwo ukazuje coraz popularniejszy trend łączenia realizacji celów środowiskowych z biznesowymi poprzez odejście od modelu liniowego na rzecz ekonomii cyrkularnej.

Pobierz publikację >>>

Gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja, która zakłada minimalizację wykorzystania surowców przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania odpadów. Celem jest przejście do gospodarki cyrkularnej, charakteryzującej się innowacyjnością i wysoką efektywnością, niskim stopniem emisji i skalą produkcji odpadów. W ten sposób zarówno biznes, jak i konsumenci kontrybuują do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ w 2015 r. Zwłaszcza Celu 12. „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, a także m.in.. Celu 9 “Innowacyjność, przemysł, infrastruktura” czy Celu 13. “Działania w dziedzinie klimatu”.

Publikacja, której towarzyszy hasło “Na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski” stanowi czwartą część cyklu “15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Każda z edycji adresowana jest do środowiska akademickiego, ale też może być inspiracją dla biznesu. Pokazuje bowiem możliwości i nowe inicjatywy łączące cele biznesowe ze środowiskowymi i ekonomicznymi. Praktykom firm towarzyszą artykuły eksperckie autorstwa dr Aleksandry Falkowskiej, konsultantki Deloitte Advisory, dr. hab. Bolesława Roka, prof. ALK, oraz Łukasza Sosnowskiego, konsultanta ds. circular economy GOZ WORLD. Poruszono w nich temat gospodarki o obiegu zamkniętym z szerszych perspektyw i wyzwań, takich jak np. opłacalność inwestycji.

W najnowszej edycji „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu” zaprezentowano inicjatywy realizowane przez partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu takich jak: CCC, IKEA Retail Polska, Kompania Piwowarska, Lafarge w Polsce, Leroy Merlin, L’Oréal Polska, LPP, Lyreco Polska, Stena Recycling, Tesco Polska, VELUX Polska, VIVE Textile Recycling.

Publikacja mieści się w szerokim nurcie działań na rzecz ograniczenia modelu jednorazowości gospodarki i przejścia do nowych modeli biznesowych. Wśród nich wymienić należy zarówno przyjęcie przez Radę Ministrów “Mapy drogowej gospodarki o obiegu zamkniętym” czy prace nad rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, jak i coraz głośniejszy głos konsumentów domagających się, by firmy w praktyce wdrażały rozwiązania z zakresu gospodarki cyrkularnej. Polacy przywiązują coraz większą wagę do zagadnień środowiskowych, co pokazują wyniki badania „Konsumenci a gospodarka obiegu zamkniętego”, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i ARC Rynek i Opinia we wrześniu 2019 r. (pełny raport dostępny tutaj: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-z-badania-konsumenci-a-gospodarka-obiegu-zamknietego/). Najwyższy procent wskazań w badaniu otrzymały działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego, które wiążą się z realnym zmniejszeniem oddziaływania firm na środowisko. Dobrym znakiem zmian jest fakt, że coraz więcej przedsiębiorstw angażuje się w inicjatywy związane z troską o środowisko i traktuje to także jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to dla polskich firm wielkie wyzwanie, które wymaga całkiem nowego, innowacyjnego podejścia oraz współpracy międzysektorowej. Jeżeli jednak nam jako społeczeństwu i światu nie uda się zerwać z modelem wzrostu, opartym na nieograniczonej konsumpcji, stałym wzroście sprzedaży produktów bez refleksji nad całościowym rachunkiem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym – to nie wykorzystamy potencjału, gospodarki opartej na systemie cyrkularnym – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Pobierz publikację >>>