Trendy CSR 2013

Trendy CSR 2013

Autorzy: Agata Gruszecka-Tieśluk (red.)

Data i miejsce wydania: Warszawa 2013

Firmy coraz częściej rozumieją, że być odpowiedzialnym, to znaczy odpowiadać na potrzeby społeczne, ekonomiczne i ekologiczne miejsca, w którym przyszło im funkcjonować. Już nie wystarczy „dobrze robić biznes” – zmieniająca się rzeczywistość i jednocześnie rosnące oczekiwania różnych grup interesariuszy, wymagają od firm nieustannego reagowania i wprowadzania różnego rodzaju innowacji z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Przedstawione w tym krótkim artykule trendy CSR to pewne wycinki rzeczywistości biznesowej dostrzeżone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz przedstawicieli i przedstawicielki firm będących liderami społecznej odpowiedzialności w Polsce wycinki rzeczywistości.

Za najważniejsze trendy w obecnym roku uznaliśmy:

  1. rosnące znaczenie raportowania społecznego.
  2. biznes i prawa człowieka – wyzwanie dla państw i firm.
  3. łańcuchem dostaw – nowy rozdział.
  4. zrównoważone miasta – wyzwaniem dla biznesu?
  5. ekologia przyszłości: mniej i oszczędniej.
  6. nacisk na mierzenie – zarządzać to mierzyć.
  7. strategie wiodące ku przyszłości.

– Trendy CSR to publikacja, którą chcielibyśmy uczynić cykliczną, a z Państwa pomocą stale ją udoskonalać. Mamy nadzieję, że w tej analizie znajdą Państwo inspiracje, cenne informacje i motywację do refleksji – podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska FOB.

Koncepcja: Natalia Ćwik, Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Go Responsible Consulting

Opracowanie: Agata Gruszecka-Tieśluk, Menedżerka ds. zarządzania wiedzą Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Konsultacje: Zespół Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz przedstawiciele firm Programu Partnerstwa

Pliki do pobrania:

Trendy CSR 2013