Prześlij praktyki do publikacji „Osoby 50+ na rynku pracy w Polsce”

Przygotowujemy się do wydania publikacji „Osoby 50+ na rynku pracy w Polsce”. Będzie ona podsumowaniem i zwieńczeniem prac grupy roboczej działającej od marca 2023 roku przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Więcej o pracach grupy można przeczytać tutaj: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/firmy-dzialaja-na-rzecz-pracownikow-50/. Przytoczymy w niej badania demograficzne, opinie ekspertów na temat sytuacji bieżącej i prognoz, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w nadchodzących latach.

Wiedzę teoretyczną chcemy uzupełnić o dobre praktyki i przykłady działań realizowanych w firmach będących sygnatariuszami Karty Różnorodności w takich obszarach, jak:

 • Rekrutacja osób 50+, język włączający
 • Zarządzanie pokoleniami: Budowanie różnorodnych zespołów i dialogu międzypokoleniowego
 • WLB i programy prozdrowotne:
  • opieka nad osobami bliskimi
  • wypalenie i depresja
  • choroby cywilizacyjne – demencja, cukrzyca
  • menopauza
 • Programy rozwojowe wewnątrz organizacji dla osób 50+
 • Zmiany poznawcze – jak dostosować przestrzeń biurową do potrzeb osób 50+
 • Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania dialogu międzypokoleniowego
 • Osoby 50+ jako konsumenci: usługi
 • Wizerunek osób 50+ na rynku pracy

Zgłoszenia praktyk należy dokonać poprzez formularz w pliku doc. przesłany na adres email irena.madej@fob.org.pl.

Pobierz formularz (docx) »

Uwaga:

 • Opis praktyki powinien mieć min. 2 tys znaków.
 • Przesłane praktyki zostaną zredagowane i opisane w odpowiednich rozdziałach publikacji.
 • W procesie redakcyjnym dopasowujemy tekst do odpowiedniego rozdziału, więc możliwe jest, że w jednym przesłanym opisie dopatrzymy się nawet kilku praktyk. Wtedy podzielone praktyki zostaną przez nas zredagowane i przesłane wam do akceptacji.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania prosimy o informację na adres irena.madej@fob.org.pl – pomoże nam się to rozeznać w liczbie firm, które są zainteresowane włączeniem się w publikację
 • Zachęcamy do składania więcej niż jednej praktyki, nie mamy limitów liczby zgłaszanych praktyk, o ile mieszczą się one w zakresie tematycznym publikacji.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać do 30.09.2023.