Programy FOB

 

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu (CSR), które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy uczestniczące w Programie tworzą swoistą społeczność, ruch promujący odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

Dowiedz się więcej o Programie Partnerstwa

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemną deklaracją, podpisywaną przez organizacje, firmy i instytucje, które zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowania działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyrażają gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej. W Polsce koordynatorem Karty jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Polska edycja Karty została zainaugurowana w lutym 2012 roku. Do Karty przystąpić może każdy pracodawca, niezależnie od formy prawnej i wielkości.

Dowiedz się więcej o Karcie Różnorodności

Logo Targi CSR

Targi CSR to wydarzenie, które cyklicznie, raz na dwa lata promuje najlepsze dobre praktyki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce. Wystawcami są nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również małe, innowacyjne start-upy, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. Przyciągają wystawców z całej Polski, stając się jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z CSR w naszym kraju.

Zostań wystawcą lub uczestnikiem Targów CSR

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum oraz firm partnerskich. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2004 roku i od tamtej pory buduje nowe kadry menedżerów/ek, animatorów/ek społecznych, liderów/ek zmian, a przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. Program Ligi Odpowiedzialnego Biznesu opiera się w głównej mierze na Ambasadorkach i Ambasadorach w lokalnych środowiskach. Realizują oni wspólnie z organizacjami z całej Polski różnorodne projekty wspierane przez FOB i partnerów Ligi. W ten sposób wiedza na temat społecznej odpowiedzialności biznesu dociera do szerokiego grona osób i instytucji z całej Polski.

Dowiedz się więcej o Lidze Odpowiedzialnego Biznesu