Programy dla studentów

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu skierowany do studentów i studentek z całej Polski. To miejsce inspiracji, zaangażowania i kształcenia młodych ludzi. Edukujemy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) poprzez następujące projekty:

Program Ambasadorów CSR – skupiający studentów i studentki z całej Polski, którzy mają okazję zdobywać wiedzę poprzez warsztaty z osobami zawodowo zajmującymi się wdrażaniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Ambasadorzy/ki promują również CSR na swoich uczelniach, środowiskach lokalnych.

Program grantowy Pracownia Działań Lokalnych CSR – wspomaga finansowo oraz merytorycznie projekty i przedsięwzięcia, których celem jest promowanie wiedzy o odpowiedzialnym biznesie oraz edukowanie w zakresie dobrych praktyk firm poprzez konferencje, seminaria, szkolenia, dyskusje panelowe i inne inicjatywy. O dofinansowanie z programu grantowego mogą ubiegać się organizacje studenckie, koła naukowe, organizacje pozarządowe działające na uczelni, które chcą zrealizować projekt promujący i edukujący o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu – to największa konferencja CSR skierowana do studentów i studentek z całej Polski. Jest ona miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy firmami a studentami, której głównym założeniem jest szeroka edukacja na temat odpowiedzialnego biznesu. Poprzez różnorodną, interaktywną formę konferencji: warsztatów, panelu dyskusyjnego, wykładu, gry edukacyjnej, pokazów filmów oraz spotkań z ekspertami, daje ona możliwość bezpośredniego dialogu i wzajemnej inspiracji.

Podwieczorki przy CSR – spotkania w charakterze podwieczorków ze swoim nieformalnym, kawiarnianym klimatem umożliwiają otwartą dyskusję na kontrowersyjne tematy związane z CSR. Rozmowy te, a także bezpośredni kontakt z gośćmi stanowią dla studentów/ek źródło inspiracji i zachętę do poszukiwania własnych ścieżek odpowiedzialności. Gośćmi podwieczorków są praktycy i teoretycy, menadżerowie i właściciele firm, przedstawiciele małego, średniego i dużego biznesu, CSR-sceptycy oraz CSR-entuzjaści.

Konkurs wiedzy o CSR – to rokrocznie organizowane przedsięwzięcie polegające na promowaniu zasad odpowiedzialnego biznesu wśród młodych ludzi. Konkurs polega na testach wiedzy oraz rozwiązaniu case’ a dotyczącego działań na rzecz CSR i zrównoważonego rozwoju. Udział w konkursie mogą wziąć studenci, studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich. Dla zwycięzców czekają cenne nagrody.