Podcast

Wywiad z Dominiką Bettman, prezeską firmy technologicznej Siemens Polska i FOB

Dominika Bettman, prezeska firmy technologicznej Siemens Polska i Forum Odpowiedzialnego Biznesu omawia zaangażowanie przedsiębiorców w powstanie tarczy antykryzysowej. Przedstawia także sytuację firmy Siemens, szereg inicjatyw i rozwiązań z zakresu zarządzania antykryzysowego wprowadzanych zarówno w polskiej spółce, jak i na poziomie korporacyjnym swojej firmy.

 

Transkrypcja podcastu

Marzena Strzelczak:
Od blisko miesiąca wszyscy działamy w ekstremalnych warunkach. Jednak ta sytuacja wyzwoliła też dużo dobrego. Widzimy liczne przykłady solidarności społecznej i zaangażowania indywidualnego, obywatelskiego, organizacji i biznesu. Chcemy te przykłady upowszechniać, stąd pomysł na akcję Forum Odpowiedzialnego Biznesu “Biznes reaguje odpowiedzialnie” oraz “NGO reaguje odpowiedzialnie”. Ale to tylko jedna strona medalu. Drugą jest powszechna niepewność i obawa o nasze zdrowie i przyszłość naszą, naszych bliskich, los organizacji, przedsiębiorstw i nas jako pracowników. Jak nigdy potrzebujemy mądrych liderów i odpowiedzialnego przywództwa. Dlatego rozpoczynamy cykl wywiadów z prezesami i prezeskami firm, które na co dzień współpracują z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jak działają dziś, w sytuacji kryzysu, jak zarządzają swoim firmami, to bardzo ważne i potrzebne głosy, bo test na społeczną odpowiedzialność film i zrównoważony rozwój właśnie się rozpoczął.

Marzena Strzelczak:
Serdecznie zapraszamy do wysłuchania rozmowy z prezeską firmy Siemens Polska Dominiką Batman i zarazem prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Wywiad

Marzena Strzelczak:
Dzień dobry państwu, Dzień dobry Dominiko. Zacznijmy może od tego, Dominiko, jak ty oceniasz obecną sytuację. No i jak działa teraz Siemens?

Dominika Bettman:
W Siemensie rozumiemy, że każdy może odczuwać pandemie inaczej. Wpływa ona na nasze zdrowie, na nasza psychikę, na naszą sytuację ekonomiczną. Bardziej, niż kiedykolwiek, ważna jest w związku z tym odpowiedzialność, zarówno firm, jak i każdego z nas indywidualnie. Wszystkim przecież zależy nam na ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Z kolei w skali światowej, a także w skali polskiej gospodarki, możemy się spodziewać znaczącego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej. Mamy jako Siemens silną pozycję, czujemy się dobrze przygotowani do radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Wielokrotnie w biznesie z sytuacjami kryzysowymi spotykaliśmy się. Ta sytuacja jest jednak szczególna.

Marzena Strzelczak:
Jakie wobec tego działania podejmujesz jako prezeska?

Dominika Bettman:
Podobnie jak inni liderzy biznesu, także i ja w imieniu Siemensa i w imieniu Forum Odpowiedzialnego Biznesu angażuję się w różne prace mające na celu współpracy z rządem przy wypracowaniu atrakcyjnych i właściwych, adekwatnych do sytuacji rozwiązań gospodarczych. Na przykład jestem zaangażowana w pracę w Konfederacji Lewiatan we współpracy z kilkuset firmami, nad dokumentem programem tak zwanej tarczy antykryzysowej. Opracowaliśmy tam cały pakiet propozycji ważnych działań osłonowych i wspierających dla firm w okresie kryzysu, a także i po kryzysie. Ważne, by głos biznesu docierał do decydentów. Współpraca, jeden głos w walce z tym niewidzialnym wrogiem jest niezwykle istotna.

Marzena Strzelczak:
Na czym się skupiacie, jakie działania podejmujecie w Siemensie?

Dominika Bettman:
Najważniejsze działania to znów te, które mają na celu zabezpieczenie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, ale także kontynuacji biznesu, tak zwanego Business continuity, a więc tego, aby biznes trwał. W Siemensie dla tego pierwszego obszaru, dla bezpieczeństwa nas, jako pracowników firmy, powołaliśmy przede wszystkim sztab kryzysowy, który się składa z szefów największych linii biznesowych osób, odpowiedzialnych za kluczowe funkcje w firmie. Prowadzimy bardzo intensywne działania informacyjne. Wdrażamy zalecenia, obostrzenia rządowe, informujemy pracowników. Ja sama co najmniej raz w tygodniu prowadzę z pracownikami pół godzinne spotkania, gdzie informuję o wszystkich najnowszych zmianach w ograniczeniach, które dotyczą poruszania się, zabezpieczenia się przed wirusem. Namawiamy pracowników do tego, aby świadomie podchodzili do tej sytuacji, aby stosowali się do wszelkich ograniczeń. Oczywiście, drastycznie zmienił się charakter naszej pracy. Wszyscy nieomal przedstawiliśmy się w tych czasach na pracę zdalną. Dostosowujemy narzędzia pracy, które ułatwiają komunikację online. Dbamy o swoje zdrowie, ale dbamy też o ergonomię pracowników. Wiemy, że wszyscy pracują teraz z domu, a więc tak naprawdę dom stał się miejscem pracy. Nie ma już tej granicy pomiędzy pracą a życiem rodzinnym, osobistym, prywatnym.

Marzena Strzelczak:
Kwestia pracy zdalnej i wyzwanie z tym związanych to jedno, ale pracownicy Siemens Polska pracują też w terenie. Jak tu wygląda sytuacja?

Dominika Bettman:
Pracownicy, którzy wykonują pracę w terenie, którzy nie są w biurze, muszę oczywiście stosować środki ochrony indywidualnej w postaci płynów dezynfekujących lub rękawiczek jednorazowych. I zaopatrujemy ich w to wszystko. W niektórych miejscach potrzebne są nawet kombinezony ochronne. Pamiętajcie, że obsługujemy infrastrukturę krytyczną w kraju. To znaczy dbamy o to, abyśmy mieli prąd, abyśmy mieli czystą wodę, aby odprowadzane były ścieki, bo tym właśnie zajmują się nasi klienci.

Marzena Strzelczak:
Ta sytuacja dodatkowo trudna jest też szczególnie dla kadry kierowniczej. Poprzez tę pracę w oddaleniu, brakiem bezpośredniego kontaktu ze swoim zespołem.

Dominika Bettman:
Zrobiliśmy też z całą serię szkoleń i spotkań z naszymi menedżerami. To na nich, na menedżerach liniowych, spoczywa teraz ta ogromna odpowiedzialność za siebie i za swoich współpracowników. No i bardzo ważne, abyśmy byli wszyscy ze sobą w kontakcie, aby kanały komunikacyjne były drożne. W związku z tym prowadzimy stałe telekonferencje, to czy wspominałam, ze mną jako z prezeską, ale także w różnych grupach które ze sobą współpracują, po to, aby przedstawić aktualne wytyczne, ale także po to, aby po prostu i zwyczajnie czasami wspierać się na duchu.

Marzena Strzelczak:
A jak obecnie wyglądają kontakty z klientami?

Dominika Bettman:
Tutaj nastąpiła ogromna zmiana. Obserwujemy oczywiście zaprzestanie kontaktów osobistych, co spowalnia pewne działania i pewne procesy. Zwłaszcza te akwizycyjne, gdzie tak naprawdę nasi klienci pozamykali swoje biura, tudzież bardzo ograniczyli kontakty osobiste i w związku z tym wykonywanie pewnych działań operacyjnych staje się utrudnione. Nasi klienci w swoich procesach także mają coraz większe zapotrzebowanie na usługi zdalne i pytają nas właśnie o to, na ile możemy wesprzeć ich w tej trudnej sytuacji różnymi naszymi rozwiązaniami digitalnymi. Chodzi nam oczywiście o to, aby zapewnić płynność świadczonych usług, dostawę produktów, aby cały łańcuch wartości funkcjonował w miarę możliwości jak najsprawniej. W związku z tym uruchamiamy także programy sprzedażowe online, prowadzimy webinary, gdzie informujemy klientów o naszych produktach, o naszych rozwiązaniach, ale także o tych najnowocześniejszych rozwiązaniach, które właśnie teraz mają swój czas. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wywiązywanie się z kontraktów zapewni nam płynność finansową, ale zapewni tą płynność finansową również naszym klientom.

Marzena Strzelczak:
Wreszcie chciałabym cię spytać co robi Siemens globalnie na rzecz otoczenia, ale i wewnętrznie. Jakie rozwiązania korporacyjne wprowadziliście?

Dominika Bettman:
W skali globalnej reagując na potrzeby związane z pandemią Siemens uruchomił portal Editive Manufacturing Network oraz firmowe drukarki 3D i to na celu przyspieszenie projektowania i produkcji komponentów medycznych. I w ramach tego programu projektanci, inżynierowie i usługodawcy z całego świata, którzy specjalizują w druku 3D zaoferują swoją wiedzę wszystkim zainteresowanym placówkom medycznym. Inne działania, które podejmujemy w ramach działu HR na rzecz naszych pracowników, no to wspomniana już i szeroko dyskutowana obecnie telepraca. Wdrażamy ją już od co najmniej dwóch lat tak, że mamy pewne doświadczenia w telepracy, tym razem natomiast chodzi o skalę tego zjawiska, bo stała się ona tak, jak wspominałam udziałem większości naszych pracowników. Dla niektórych jest w ogóle jedyną formą wykonywania pracy, a więc udoskonalamy technologie, właśnie te związane z pracą zdalną. Zrobiliśmy taką inicjatywą Digitalize Mini. Jest to poradnik po wszystkich narzędziach niezbędnych do pracy na odległość. Wdrożyliśmy też szereg szkoleń skierowanych do wszystkich pracowników z zakresu sprzedaży online, z zakresu podnoszenia nowych kompetencji wymaganych w tej, tak bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości. Uruchomiliśmy również warsztaty skierowane do wszystkich, dotyczące organizacji pracy zdalnej oraz z zakresu wsparcia mentalnego. Pamiętajmy, że osoby, które do tej pory pracowały w zespołach, bardzo aktywnie kontaktowały się z innymi, mocno potrzebują także i wsparcia takiego mentalnego, duchowego, a nie tylko czysto narzędziowego.

Marzena Strzelczak:
Już jedno z ostatnich pytań. Może naiwne, ale czy trwają, a jeśli tak, to jak obecnie wyglądają procesy rekrutacyjne w Siemens?

Dominika Bettman:
Jeśli chodzi o rekrutacje, to finalizujemy zatrudnienia osób z rekrutacji, które były w fazie końcowej. Wprowadziliśmy w tej kwestii również poradnik dla managerów usprawniający proces wdrażania nowych pracowników spółki w systemie pracy zdalnej, bo jak wiadomo to wdrażanie dawniej odbywało się fizycznie. Zautomatyzowaliśmy proces onboardingowy tak, aby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi natomiast o rekrutację w fazie rozpoczętej, to przesuwamy je, co tak, jak słyszą z rynku, jest praktykowane także przez inne firmy.

Marzena Strzelczak:
Kończąc naszą rozmowę chciałabym cię spytać: jak oceniasz, czy można powiedzieć, że ten czas, to czas odpowiedzialny film?

Dominika Bettman:
Zdajemy sobie sprawę, że teraz dla firm, dla nas, jako liderów mówiących o odpowiedzialnym biznesie, przyszedł taki naprawdę czas sprawdzenia. Teraz działania na rzecz społeczeństwa, na rzecz wspólnoty lokalnej, na rzecz sąsiedztwa, one są ważniejsze niż kiedykolwiek do tej pory, a zakres pandemii jest duży, że tylko wspólnymi siłami, wspólnymi działaniami jesteśmy w stanie tak naprawdę przeciwdziałać tym negatywnym skutkom i ratować nas przed tym wielkim kosztem ludzkiego zdrowia i życia. Ważna jest każda pomoc, ale ważna jest pomoc skuteczna i świadczona w bezpieczny sposób. Siemens w Polsce podjął wyzwanie. Zaangażowaliśmy się w koalicję firm na rzecz zwiększenia możliwości wykorzystania testów na obecność koronawirusa przez Warsaw Genomics. Jest to inicjatywa, która pozwala zwiększyć ilość testów, które są tak potrzebne w szpitalach i innych placówkach medycznych, które jak wiemy wszyscy, są w tej chwili na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Pulę środków, i to jest bardzo ciekawe, na walkę z wirusem, zasiliły pieniądze zaoszczędzone na odwołanych w tym okresie imprezach pracowniczych. Jest to bardzo przez nas przemyślany ruch, przemyślana inicjatywa. Wiemy, że imprezy masowe, imprezy dla naszych pracowników, nie będą się odbywały ani teraz, ani w najbliższym czasie i właśnie próbujemy tak zoptymalizować nasz wkład w ratowanie sytuacji, że rezygnując z tych przedsięwzięć przeznaczamy środki na pomoc dla Warsaw Genomics. Ponadto nasi pracownicy, którzy zawsze byli bardzo zaangażowani w wolontariat i oddanie różnym inicjatywom społecznym, angażują się w szereg akcji w ramach ruchów społecznych i w ramach działań z dobrego serca. Przede wszystkim akcja “zostań w domu”, którą szeroko komunikujemy w naszych mediach społecznościowych. Jako firma wspieramy też sami pracę zdalną, o czym wiele już mówiłam. Jesteśmy też w trakcie uruchamiania skarbonki Siemensa, do której pracownicy będą mogli przekazać dowolną ilość środków finansowych. Podjęliśmy też zobowiązanie, że firma podwoi kwotę uzbieraną przez pracowników. Zgłaszają się do nas liczne placówki medyczne i inne ośrodki z prośbą o wsparcie i będziemy bardzo szczęśliwi, kiedy z naszej skarbonki będziemy mogli przekazać środki tym potrzebującym. To tylko kilka przykładów. Pokazują, że przechodzimy teraz bardzo ważny sprawdzian. Zarówno jako pracodawca, jak i my, jako pracownicy firmy. Jest to sprawdzian z odpowiedzialności społecznej i z realizacji misji firmy, która zawsze miała na sztandarze odpowiedzialność, innowacyjność, a także bycie świadomym obywatelem. To, o czym wspominałam, to bycie świadomym obywatelem nabiera teraz zupełnie innego znaczenia. Dziś robimy naprawdę to, co mówimy. W tej sytuacji najważniejsze jest oczywiście abyśmy byli zdrowi, abyśmy zachowali spokój i abyśmy współdziałali.

Marzena Strzelczak:
Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.