Podcast

Scena S: Krzysztof Adamski

Donateo działa od 2020 roku z inicjatywy BetterPOS jako ogólnopolski projekt fintechowy. Z jednej strony to technologiczna platforma fundraisingu cyfrowego, z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie płatności bezgotówkowych. Z drugiej zaś, to przestrzeń spotkań organizacji dobroczynnych, biznesu odpowiedzialnego społecznie oraz darczyńców.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu · Scena S: rozmowa z Krzysztofem Adamskim CEO BetterPOS, pomysłodawca projektu Donateo Mikrodonacje