Podcast

Panel ekspercki „Sektor technologii wobec szans i ryzyk klimatycznych”

Zapraszamy do wysłuchania panelu dyskusyjnego „Sektor technologii wobec szans i ryzyk klimatycznych”, który odbył w ramach programu Chapter Zero Poland z dnia 20.06.2023

W debacie prowadzonej przez Pawła Oksanowicza wzięli udział:

  • Mateusz Krawczyński, Consulting Director, Greentech at Netguru
  • Noemi Malska, General Manager in Europe Findings.co
  • Jan T. Mizgajski, Sustainability Science Leader, Clouds on Mars
  • Marcin Petrykowski, CEO; President of the Management Board for Atende S.A.

Podczas panelu wiele uwagi poświęcono czynnikom uznawanym przez organizacje międzynarodowe za pryncypia niezbędne przy redukcji szkód klimatycznych. Marcin Petrykowski zaznaczył wagę decentralizacji, dekarbonizacji i digitalizacji, które powinny zostać wdrożone w ramach modelu biznesowego.

Jan Mizgajski poszerzył zbiór działań o demokratyzację danych, wskazując korzyści wynikające z automatyzacji i inteligentnej agregacji danych. Podzielił się obecnymi praktykami rynkowymi i zauważalnymi trendami. Noemi Malska uwzględniła w danym wątku postępującą transparentność na poziomie wewnętrznym, jak również zewnętrznym – np. w przypadku agencji ratingowych.

Kolejnym istotnym tematem poruszonym przez prelegentów była skala rozwiązań przedsiębiorstw typu climate-tech. Zwrócono uwagę na tendencje związane z ESG 2.0 (Regenerative business) odmieniające dotychczasowe polityki redukcji szkód na rzecz neutralności od początku funkcjonowania firmy. Mateusz Krawczyński zaznaczył rolę, jaką w tej kwestii odgrywają algorytmy decentralizujące i uspołeczniające handel i podzielił się przykładowymi projektami. Noemi Malska podkreśliła, że to istotny krok w kierunku stworzenia zielonego łańcucha dostawców.

Po pytaniach zadanych przez Pawła Oksanowicza, publiczność zaadresowała kolejne palące kwestie związane z ESG w kontekście działalności firm technologicznych. Tematy, nad którymi pochylono się w tej części rozmowy dotyczyły m.in. inteligentnych sieci energetycznych, emisji pośrednich oraz systemów ERP.

Panel odbył się w ramach ostatniego przed wakacjami spotkania Chapter Zero Poland kierowanego do członków i członkiń, zasiadających w radach nadzorczych i zarządach. Wydarzenie składało się z dwóch debat i wystąpienia eksperckiego.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu · Panel ekspercki „Sektor technologii wobec szans i ryzyk klimatycznych”