Podcast

#DiversityTalks 20 – Rozmowa z przedstawicielkami_ami mediów na temat budowania świadomości w kwestii włączania

Rejestracja dźwiękowa panelu “Jak pisać i mówić o różnorodności, by budować świadomość na temat włączania”, który odbył się 25 maja 2023 r., podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności. Przedstawiciele_ki mediów rozmawiali o wyzwaniach i dobrych praktykach związanych z dyskursem wokół tematyki DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) w Polsce. W dyskusji prowadzonej przez Dagny Kurdwanowską (FOB) udział wzięli:

  • Błażej Strzelczyk (Onet),
  • Paula Szewczyk (Wysokie Obcasy),
  • Marek Szymaniak (spidersweb)
  • Anna Gmiterek-Zabłocka (Tok FM)

Forum Odpowiedzialnego Biznesu · Diversity Talks: Budowanie świadomości w kwestii włączania