Podcast

#DiversityTalks 19 – dr Konrad Ciesiołkiewicz

Tym razem w #Diversity Talks głównym tematem są prawa dziecka i pomoc oferowana przez biznes. Gościem Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej FOB, jest dr Konrad Ciesiołkiewicz z Orange Polska. Data premiery najnowszego odcinka jest nieprzypadkowa – dziś przypada 32. rocznica ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka.

 Gość najnowszej odsłony podcastu Karty Różnorodności zarysowuje stan praw dziecka w Polsce, wylicza największe wyzwania dotyczące osób najmłodszych i proponuje rozwiązanie, angażujące biznes.

Jednym z punktów wyjścia do rozmowy było rozpoczęcie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Orange Polska prac  nad “Zasadami respektowania praw dziecka w biznesie”. Do nowo powołanej grupy roboczej mogą dołączyć przedstawiciele_ki firm i instytucji, którzy_re chcą razem działać na rzecz upowszechniania wiedzy i dobrych praktyk związanych z prawami dziecka w odniesieniu do np. komunikacji marketingowej czy współpracy z NGOs – zachęcamy do kontaktu pod adresem biuro@fob.org.pl.

Dziewiętnasty odcinek #DiversityTalks powstał w ramach Miesiąca Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Kartę Różnorodności. Partnerem głównym wydarzenia było Orange Polska.

ODSŁUCH >>