Podcast

#DiversityTalks 15 – Małgorzata Skibińska

W 15. odcinku Diversity Talks wraz z Małgorzatą Skibińską, dyrektorką Departamentu Personalnego w Provident Polska, rozmawialiśmy o tym, jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście do zarządzania różnorodnością w polskich firmach. Mówiliśmy także o tym, w jaki sposób można mierzyć efekty zarządzania różnorodnością, korzystając ze sprawdzonych narzędzi takich jak np. Diversity IN Check.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu · Diversity Talks: Małgorzata Skibińska