Podcast

#DiversityTalks 06 – Joanna Piotrowska

Zapraszamy na 6. odcinek Diversity Talks. Naszą gościnią jest Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu · Diversity Talks: Joanna Piotrowska