Tesco

Tesco Polska jest czołową siecią sklepów samoobsługowych, funkcjonującą na polskim rynku od 1995 roku. Struktura sieci składa się na blisko 400 sklepów – od hipermarketów po małe osiedlowe supermarkety. Firma zatrudnia około 25 tys. osób i oferuje klientom produkty ponad 3700 polskich dostawców. Co tydzień sklepy Tesco odwiedza ponad 5 milionów klientów. Firma od lat konsekwentnie angażuje się w działania społeczne, prowadząc programy edukacyjne – „Od uprawy do potrawy”, promując zdrowy styl życia oraz podejmując wiele inicjatyw społecznych – program „Decydujesz, pomagamy”, zbiórki żywności dla potrzebujących czy walka z marnowaniem żywności nie tylko w ramach własnej sieci, ale w całym łańcuchu dostaw.

Misja i wartości

Klienci oczekują świetnych produktów, w dobrej cenie, które łatwo mogą zakupić. Zadaniem sieci handlowej jest ich dostarczanie. Dlatego Tesco zdecydowało, że hasło Dbamy o naszych klientów, każdego dnia coraz lepiej stanie się podstawową wartością firmy. Biznes Tesco został stworzony z prostą misją – być najlepszym dla klientów, pomagać im cieszyć się z lepszej jakości życia, które jest łatwiejsze. Wartości, wprowadzone przez Tesco ponad 10 lat temu, stały się nieodłączną częścią kultury organizacyjnej firmy. Są gwarancją, że każda osoba w organizacji wie i rozumie, co w Tesco jest naprawdę ważne. To wartości uniwersalne, które prowadziły firmę przez kolejne lata, w trakcie których wchodziła na nowe rynki do nowych krajów. Wartości jednak muszą się zmieniać wraz ze zmieniającym się światem. Nowa wartość Tesco brzmi: Wierzymy, że każdy nawet najdrobniejszy gest ma wielkie znaczenie. Tesco dziś to duża, międzynarodowa organizacja, będąca częścią codziennego życia milionów ludzi. Ta właśnie skala firmy oznacza szanse na dokonywania pozytywnych zmian w dzisiejszym świecie pełnym wyzwań. Tesco postawiło sobie ambitne cele w obszarach, gdzie może nieść realne wsparcie, z którego skorzystają lokalne społeczności, ale i całe społeczeństwo. Chce być dobrym sąsiadem i ważnym, odpowiedzialnym uczestnikiem życia społecznego.

Kluczowe aktywności Tesco to:

  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
  • wspieranie lokalnych społeczności,
  • poprawa zdrowia,
  • dostarczanie wysokiej jakości produktów, przyjaznych środowisku, w atrakcyjnych cenach.

Walka z marnowaniem żywności

Marnowanie żywności to ogólnoświatowy problem – wg danych ONZ aż 1/3 produkowanej żywności na świecie marnuje się. Polska zajmuje niechlubne 5. Miejsce w Europie pod względem ilości marnowanej żywności. Rocznie jest to aż 9 mln ton! Dlatego walka z marnowaniem żywności stała się jednym z priorytetów Tesco. Sieć pracuje nad tym, by ograniczyć marnowanie żywności w całym łańcuchu dostaw oraz edukuje klientów, aby nie zapominali o szacunku do żywności na co dzień.

Kluczowym programem jest przekazywanie nadwyżek żywności ze sklepów Tesco do lokalnych Banków Żywności oraz innych organizacji pozarządowych. W Polsce proces ten został uruchomiony w październiku 2013 roku. Ambicją Tesco jest, aby wszystkie sklepy – nie tylko w Polsce, ale i całej Europie – uczestniczyły w tym programie. W tym celu testuje różne rozwiązania, także technologiczne. Wykorzystywana przez Tesco aplikacja Food Cloud ma na celu ułatwienie organizacjom społecznym planowanie odbierania nadwyżek jedzenia z lokalnych sklepów.

W 2016 roku Tesco jako jedyna sieć handlowa opublikowała dane na temat marnowania żywności. Zdaniem Tesco, by skutecznie pracować nad zmniejszaniem skali marnowania żywności, konieczne jest dokładne poznanie jego źródeł i głównych obszarów – czego efektem są publikowane dane. Rok po pierwszym raporcie nt. marnowania firma zmniejszyła ilość wyrzucanej żywności o 33% rok do roku, jednocześnie przekazując 2 245 ton niesprzedanych, pełnowartościowych nadwyżek żywności Bankom Żywności, Caritas Polska i lokalnym organizacjom charytatywnym.

W 2017 roku Tesco wprowadziło także linię Perfectly Imperfect, czyli warzywa i owoce o nieregularnych kształtach czy nieperfekcyjnym wyglądzie, tym samym pomagając w zmniejszaniu strat żywności bezpośrednio u jej producentów. Tesco współpracuje również ze swoimi dostawcami w zakresie skutecznej dystrybucji nadwyżek w czasie plonów.

Co więcej, firma umożliwiła swoim partnerom handlowym kontakt w sprawie wspólnej walki z marnowaniem żywności w ramach dedykowanej infolinii „Supplier Helpline” w Europie Środkowej.

Wspieranie lokalnych społeczności

Aktywna firma musi dbać o aktywność lokalnych społeczności, wszędzie tam, gdzie działa. Dlatego tak ważne jest dla Tesco zapewnienie, iż ma pozytywny wpływ na lokalną społeczność i jest dobrym sąsiadem. Tesco wspieramy lokalne inicjatywy, czego najlepszym przykładem jest program „Decydujesz, Pomagamy”. W ramach akcji, od 2016 roku, organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy zgłaszają pomysły na – ich zdaniem – najpotrzebniejsze inicjatywy w 125 mikroregionach w Polsce. Klienci głosują i wybierają projekty, które mogą mieć największe znaczenie dla społeczności – Tesco zaś wspiera te aktywności finansowo, przekazując granty na ich realizację. W ciągu IV pierwszych edycji programu Tesco wsparło 815 projektów grantami o łącznej wartości 3 325 000 złotych.

Historia działań na rzecz lokalnych społeczności to współpraca nie tylko z niezliczonymi organizacjami pożytku publicznego, ale też największymi polskimi organizacjami – Caritasem, Itaką, Bankami Żywności, Polskim Czerwonym Krzyżem, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt Animals czy Fundacją Nasza Ziemia.

Firma organizuje także trzy razy do roku zbiórki żywności dla najuboższych. Do łącznej ilości zebranych produktów, dodaje bezpośrednio 20%, by pomoc dla lokalnych organizacji była jeszcze bardziej skuteczna.

W 2012 roku została założona Fundacja korporacyjna Tesco Dzieciom, obecnie Fundacja Tesco, której Tesco jest głównym fundatorem. Celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. W ciągu swojej działalności Fundacja wypracowała i realizuje kilkanaście programów związanych z pomocą społeczną, edukacją i ochroną zdrowia. Do grona jej partnerów strategicznych należą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Poprawa zdrowia

Troska o stan zdrowia to jedno z największych społecznych wyzwań przed jakimi stoi społeczeństwo – wszyscy chcemy żyć zdrowo. Często jednak wydaje się, iż zdrowy styl życia pociąga za sobą zbyt wiele obowiązków. Zadaniem Tesco jest ułatwianie klientom i pracownikom dokonywania zdrowych wyborów.

W ramach działań edukacyjnych na rzecz niemarnowania żywności i poprawy zdrowia Tesco od 2016 roku realizuje program „Od uprawy do potrawy” (wcześniej 13 edycji programu „Tesco dla Szkół”), skierowany do nauczycieli i dzieci ze szkół podstawowych. Z najnowszych badań wynika, iż co piąte dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę. Tymczasem ciągle aż 37% dzieci uważa czekoladę za produkt niskotłuszczowy. Jednak braki w wiedzy nie są jedynym źródłem złego odżywiania. Uczniowie bardzo dobrze znają piramidę żywieniową, jednak nie są w stanie wykorzystać tej nauki w praktyce. Pojawia się paradoks – uczniowie wiedzą, co powinni jeść, ale mimo to sięgają po przysłowiowy czekoladowy batonik. Program opiera się na „Ekspedycjach smaków”, czyli wycieczkach do sklepów, podczas których uczniowie dowiadują się, jak wybory dokonywane przy półkach sklepowych kształtują nawyki żywieniowe. Wycieczki są prowadzone przez zaangażowanych pracowników sklepów, tzw. Społeczników.

Dostarczanie wysokiej jakości produktów, przyjaznych środowisku w atrakcyjnych cenach

Klienci oczekują od sieci dobrych cen, ale chcą także, by firma dbała o to, że produkty te są pozyskiwane i wytwarzane w odpowiedzialny sposób, z troską dla środowiska i poszanowaniem praw społeczności, w których powstają. Tesco stawia na otwarte, długofalowe i szczere relacje z dostawcami. W Europie Środkowej współpracuje z ponad 3000 dostawcami, z czego około 1000 przypada na Polskę. W zespole ds. produktów codzienną współpracą z partnerami handlowymi sieci zajmuje się ponad 900 osób.

Dzięki zaangażowaniu i współpracy z dostawcami Tesco może zapewnić, iż produkty cechują się nie tylko dobrą jakością i ceną, ale i troską o zasady odpowiedzialnego biznesu. Oznacza to minimalizowanie wpływu na środowisko oraz zapewnienie odpowiednich standardów handlu etycznego i praw pracowniczych w całym łańcuchu dostaw.

Relacja z interesariuszami

Dialog z otoczeniem i różnymi grupami interesariuszy jest integralnym elementem podejścia Tesco do zarządzania społeczną odpowiedzialnością. Wśród narzędzi, jakie stosuje, są jakościowe i ilościowe badania dotyczące obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, wizerunku i reputacji Tesco. Do regularnych form kontaktu należą między innymi: doroczny audyt interesariuszy (badanie jakościowe kluczowych liderów opinii reprezentujących najważniejszych interesariuszy), badania satysfakcji klientów (trwający cały rok cykl badań ilościowych i jakościowych), „Co jest dla Ciebie ważne” (doroczne badanie satysfakcji wśród pracowników), „Viewpoint” (doroczne badanie opinii partnerów handlowych Tesco).

Działania na rzecz środowiska naturalnego

Od wielu lat firma wdraża proekologiczne rozwiązania, które chronią środowisko naturalne. Tesco wypracowało własny system zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko, oparty na redukcji emisji dwutlenku węgla z operacji własnych, operacji dostawców oraz działań klientów. Do 2050 roku firma chce być biznesem zero-emisyjnym.

Więcej informacji na stronie internetowej TESCO Polska

Informacje dotyczące firmy Tesco Polska

Zobacz pozostałe informacje od partnera