Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria

Przeszłość zobowiązuje, przyszłość motywuje

ŚGP Industria S.A. wyrasta z 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. Spółka zarządza trzema kopalniami surowców mineralnych na terenie województwa świętokrzyskiego: Jaźwicą, Laskową i Winną.

Jesteśmy podmiotem, w którym grono specjalistów tworzy innowacyjne rozwiązania zmieniające oblicze przemysłu – szukamy lepszych sposobów dostarczania zasobów, których potrzebuje świat.

Zaangażowanie naszych 350 pracowników odzwierciedla misję i wizję spółki. Celem długoterminowym jest połączenie nowoczesnych technologii oraz tradycji z dbałością o środowisko naturalne. By go spełnić, realizujemy założenia gospodarki obiegu zamkniętego poprzez plany wdrożenia „czystej” energii wodorowej i wiatrowej oraz bazując na surowcach kopalnianych produkujemy naturalne, ekologiczne nawozy. W tym celu w 2021 r. wyszliśmy z inicjatywą powołania Klastra Wodorowego, obecnie Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich.

Działając w duchu zrównoważonego rozwoju stworzyliśmy kodeks etyki oraz od 2023 roku rozpoczęliśmy raportowanie w zakresie ESG. Industria wspiera również lokalne społeczności w działalności sportowej, kulturalnej i społecznej.