Progressive Partners

Progressive Partners jest grupą międzynarodowych eskpertów, realizujących projekty doradczo-rozwojowe, bedące odpowiedzią na kluczowe wyzwania biznesu. Misją Progressive Partners jest świadome podnoszenie wartości ludzi i organizacji. Celem Progressive Partners jest praca „dla” i „z” liderami organizacji biznesowych oraz okołobiznesowych, by wzmacniać świadomość związku zrównoważonego budowania wartości firmy z jej wewnetrznymi praktykami i kulturą organizacyjną. Czyli rozumienie roli i wpływu, jaki mają na ludzi i organizację.

Nasze podejście:

Całość systemu.  Nic nie istnieje w próżni, w oderwaniu od siebie. Świadomi przeplatania się zależności, pracujemy z całym systemem. Jeśli wprowadzamy zmianę, zapraszamy do niej reprezentantów całej struktury. Jeśli pracujemy z talentem – pracujemy także z jego przełożonym. Jeśli pracujemy nad liderem – pracujemy także nad jego prywatną energią, ciałem, filozofią życia.

Zrównoważony rozwój. Wiele działań dziś, jest inwestycją na „za rok” i dalej. Z doświadczenia wiemy, że tylko długoterminowe, regularne i świadome wsparcie może przynieść jakościowe rezultaty. Aby przetrwać różne momenty procesu rozwoju(gdzie nie zawsze widać światełko w tunelu) zapewniamy odpowiednie wsparcie, by pozwolić nowym nawykom zapuścić korzenie.

Innowacyjność. Starymi metodami nie da się rozwiązać nowych wyzwań. Dlatego prowokujemy innowacje, kwestionujemy dotychczasowe rozwiązania, wychodzimy z tradycyjnych sal, porzucamy nudne power pointy, upraszczamy komunikacje, angażujemy różne metody, tworząc autorskie programy. Poważnie podchodzimy do naszej misji i pracujemy tylko z odważnymi liderami i organizacjami, które chcą prowadzić i rozwijać biznes inaczej.

Progressive Parners tworzy rozwiązania w 3 kluczowych obszarach: liderzy i zespoły, organizacje i produkty oraz styl życia. Prowadzimy programy rozwojowe, procesy facylitacji(w tym open space, konferencje, spotkania i warsztaty strategiczne, kick off), treningi postaw, warsztaty kompetencji, coaching, mentoring, obozy wyjazdowe, działania in oraz outdoor.Włączamy elementy CSR, w tym ekologii i zangażowania społecznego wszedzie tam, gdzie klienci na to pozwolą.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE