Polenergia

Polenergia to największa polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Polenergia jest pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które podporządkowało swoją wizję rozwoju budowie zeroemisyjnej gospodarki. Grupa angażuje się w rozwój lądowych farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych, elektromobilność oraz transformację wodorową. Strategicznym projektem realizowanym przez Polenergię jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 3000 MW we współpracy z norweskim Equinor.

W 2023 roku Grupa przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju, której horyzont czasowy sięga 2030 roku. Przyjęta strategia zakłada aktywne działanie na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz realizowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Polenergia rozwija biznes w zgodzie z najlepszymi praktykami w obszarze ESG, budując wartość dodaną dla środowiska, lokalnych społeczności oraz pracowniczek i pracowników Grupy.

Więcej na esg.polenergia.pl/2022