Objectivity

Objectivity sp. z o.o. to międzynarodowa firma informatyczna o brytyjskich korzeniach. Naszą misją przeprowadzanie cyfrowej transformacji biznesów klientów. Od 1991 roku wykorzystujemy najnowsze technologie, aby wspierać ich w podejmowaniu rynkowych wyzwań, zapewniając im zrównoważony wzrost. Zajmujemy się kompleksowymi konsultacjami, projektowaniem, a następnie dostarczaniem oprogramowania i utrzymywaniem systemów informatycznych. W swoim portfolio mamy rozwiązania dla klientów z większości branż, m.in. finansowej, spożywczej, automotive.

Naszą własną organizację budujemy na wartościach People (Ludzie), Integrity (Spójność), Excellence (Doskonałość), Agility (Elastyczność), z towarzyszącą im filozofią Win-Win (Wygrany-Wygrany).

Jesteśmy zespołem ponad 700 osób, który wciąż się rozwija. Jako jeden z liderów rynku technologicznego dzielimy się swoją wiedzą i zyskami ze społecznością, za której część się uznajemy. Organizujemy konferencje, zakładamy grupy i prowadzimy hackathony, warsztaty oraz wykłady z tematów zarówno technicznych, jak i miękkich, zrzeszając wokół nich osoby zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym. Doceniają nas także nasi pracownicy – dzięki czemu od 7 lat z rzędu otrzymujemy prestiżowy certyfikat pracodawcy z wyboru The Great Place to Work.

Nasza strategia CSR opiera się wyrównywaniu szans osób znajdujących się w trudnej, niekorzystnej sytuacji życiowej. Pracownicy są zaangażowani w działania wolontariackie – organizują oddolne zbiórki i darowizny na rzecz beneficjentów. Od lat wspieramy organizacje pozarządowe, współpracujemy z administracją publiczną i wspólnie z konkurencją rynkową prowadzimy projekty społeczne. Przygotowujemy programy angażujące pracowników, których celem dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne.

Jesteśmy jednym z Partnerów Współzałożycieli Tech To the Rescue – fundacji, łączącej ze sobą NGO i spółki technologiczne. Celem tego działania jest realizacja projektów cyfrowych w obszarze społecznym na poziomie pro bono lub low bono.

Od 4 lat wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, Akademią Sztuk Pięknych i kilkoma podmiotami biznesowymi tworzymy Akademię BIZnES Class, gdzie poprzez program mentoringowy wspieramy podmioty ekonomii społecznej.

Dbamy o środowisko poprzez redukcję i eliminację marnotrawstwa. Naszym celem jest:

  • podejmowanie skutecznych działań związanych z emisją dwutlenku węgla, które wynikają z naszej działalności, w szczególności w zakresie zużycia energii i zakupu energii (zaopatrywanie się w energię niskoemisyjną),
  • nawiązanie współpracy z lokalnymi dostawcami, którzy mogą nas wesprzeć w dbaniu o środowisko (zakup produktów w minimalnych opakowaniach nadających się do recyklingu),
  • optymalizacja naszych procesów z naciskiem na zmniejszenie wpływu na środowisko i zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  • inne działania biznesowe, które przybliżają nas do osiągnięcia redukcji dwutlenku węgla.

Więcej informacji o firmie i działaniach CSR:

Software Development Company | Bespoke Software UK | Objectivity