Lafarge w Polsce

LafargeHolcim jest światowym liderem w obszarze rozwiązań i materiałów budowlanych. Firma dysponuje zasobami niezbędnymi do stawienia czoła najważniejszym globalnym wyzwaniom współczesności. Dzięki obecności w 90 krajach, zatrudnianiu 115 tysięcy osób w ponad 2,3 tysiącach zakładów, przychodom na poziomie ponad 29 mld CHF oraz wydajnemu modelowi biznesowemu, ma możliwość dostarczania szerokiego wachlarza usług i innowacyjnych rozwiązań m.in. dla budownictwa, infrastruktury, przemysłu paliwowego na całym świecie oraz angażowania się w kwestie zdrowia, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.

Grupa LafargeHolcim powstała w wyniku fuzji spółek Lafarge i Holcim przeprowadzonej w 2015 roku, która zapoczątkowała, popartą 180 latami doświadczenia, nową epokę najnowocześniejszych technologii i innowacji w branży materiałów budowlanych.

Jako Lafarge firma funkcjonuje w Polsce od ponad 20 lat, a od lipca 2015 roku działa jako Grupa LafargeHolcim. Posiada ponad 60 zakładów produkcyjnych: cementowni, kopalni, przeładowni kruszyw i wytwórni betonu. Zatrudnia 1500 osób.

3 kluczowe obszary działalności LafargeHolcim w Polsce to:

  • działalność cementowa – aktywność produkcyjna o mocy ponad 4,5 mln ton cementu rocznie, prowadzona w 2 zakładach: Małogoszcz i Kujawy;
  • działalność kruszywowa – aktywność produkcyjna w 10 kopalniach i zakładach przeróbczych oraz w 6 żwirowniach;
  • działalność betonowa – produkcja wysokiej jakości betonu towarowego dla budownictwa i przemysłu drogowego i kubaturowego.

W 2016 roku powstała fundacja – WSPÓLNIE – LafargeHolcim w Polsce.

Fundacja jest jednym z filarów realizowanego przez LafargeHolcim Planu Zrównoważonego Rozwoju 2030. Jej zadaniem jest wspieranie i inspirowanie ludzi, organizacji i lokalnych władz do podejmowania działań na rzecz zmiany otoczenia na lepsze.

Fundacja realizuje długofalowe programy dążące do wprowadzenia trwałych zmian i dostarczania wymiernych korzyści dla społeczeństwa. Inwestuje w lokalne społeczności i edukację architektoniczną. Współpracuje z lokalnymi samorządami, instytucjami kultury, szkołami, uczelniami wyższymi, firmami i innymi organizacjami. Dzięki fundacji powstało albo jest tworzonych kilkanaście miejsc przyjaznych mieszkańcom miejscowości położonych w sąsiedztwie zakładów LafargeHolcim. Są wśród nich między innymi place zabaw lub kąciki relaksu w szkołach.

W LafargeHolcim rozumiemy, że zmiana jest immanentną cechą współczesnego świata. Chcemy być dla innych przykładem nowoczesności i dbałości o środowisko naturalne. Dlatego inwestujemy w rozwiązania, dzięki którym oszczędzamy nieodnawialne źródła energii, wykorzystując paliwa i surowce alternatywne.

Wiemy, że przed branżą budowlaną stoją wciąż nowe wyzwania, związane ze zmianami demograficznymi, wzrostem urbanizacji i zmianami klimatycznymi. W tym nowym świecie jesteśmy jednym z liderów innowacji. Odpowiadamy na najważniejsze potrzeby społeczeństwa, zapewniając miejsca do życia i nauki, przestrzeń do odpoczynku i pracy, infrastrukturę ułatwiającą mobilność przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Łącząc działalność przemysłową z dbałością o środowisko naturalne, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów, kontrahentów i przedstawicieli lokalnych społeczności, na co dzień realizujemy w LafargeHolcim politykę zrównoważonego rozwoju.

Dbając, o to, co naprawdę ważne, ustanawiamy wysokie standardy działania dla całej branży.

Więcej informacji na stronach: www.lafarge.pl, www.lafargeholcim.com oraz www.fundacjawspolnie.pl

Informacje od Partnera

12 sierpnia 2019

Lafarge w Polsce publikuje drugi raport zrównoważonego rozwoju – lokalny wkład w globalne cele

Lafarge w Polsce opublikował drugi raport zrównoważonego rozwoju W trosce o biznes, ludzi, planetę 2017 – 2018. Oprócz raportu głównego powstały specjalne dodatki dokumentujące realizację celów i zaangażowanie Lafarge i WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim w działania na rzecz lokalnych społeczności.

16 lipca 2019

Lafarge zbadało poziom zadowolenia pracowników

Firma Lafarge postanowiła zbadać zadowolenie wśród pracowników, sprawdzić, jak oceniają poszczególne obszary pracy. O wynikach tego badania w rozmowie z PulsHR.pl opowiada Inga Chodorowska-Korpak, dyrektor ds. organizacji i zasobów ludzkich, członek zespołu zarządzającego Lafarge w Polsce.

5 lipca 2019

Lafarge nagrodzony za działania dla lokalnych społeczności

Lafarge zdobył drugie miejsce w konkursie EKOkopalnia 2019. Jurorzy docenili współpracę Lafarge z Gminą Lipnica w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej przy jeziorze Gliszczonek oraz opracowanie programu działań ochronnych dla jeziora Borzyszkowskiego.

Zobacz wszystkie wiadomości od LafargeHolcim »