Fundacja Veolia

Grupa Veolia jest zaangażowana w wiele działań zmierzających do polepszania jakości życia mieszkańców miast, w których prowadzi swoją działalność. Cele społecznej odpowiedzialności biznesu realizuje poprzez działalności Fundacji Veolia Polska.

Fundacja, kieruje swoją ofertę do lokalnych społeczności, prowadząc szereg działań związanych z edukacją ekologiczną i obywatelską. Nawiązując partnerstwa, buduje dialog z interesariuszami, by wspólnie tworzyć projekty jak najwyższej jakości.

  • Szkoła Liderów Miast – to program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności.
  • Miejskie Klimaty – program współpracy rozwojowej, którego celem jest wypracowanie rozwiązań odpowiadających na problem zmian klimatu w miastach.
  • Ciepło dla miast – inicjatywa skierowana do mieszkańców miast, która ma na celu podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej.
  • Naprawiamy z Veolią – projekt skierowany do wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć miejsce aktywności lokalnej, oparte na idei naprawiania i ponownego wykorzystywania przedmiotów.

Fundacja Veolia Polska rozwija również program wolontariatu pracowniczego w Grupie Veolia oraz wspiera działania na rzecz zachowania bioróżnorodności.

Więcej informacji o działalności firmy w obszarze CSR można znaleźć w Raporcie wpływu oraz na stronie Fundacji Veolia Polska.

Więcej informacji na stronie http://fundacja.veolia.pl/

Informacje od Partnera

13 lutego 2020

Jakie korzyści niesie równość na rynku pracy? Trwa kampania informacyjna z okazji 8. Targów CSR

Wśród wyzwań związanych z równością płci na rynku pracy są m.in. poziom aktywności zawodowej kobiet znacząco niższy niż mężczyzn, zwłaszcza w grupie wiekowej +50  czy nierówne obciążenie rolami opiekuńczymi. Zmniejszenie różnic, przeciwdziałanie dyskryminacji i większa inkluzywność w sferze gospodarczej niosą z kolei szereg korzyści, zarówno finansowych, jak i społecznych. 

3 lutego 2020

Znamy laureatów konkursu na zieloną transformację miast

Realizowany przez Fundację Veolia Polska oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa program edukacyjny „Ciepło dla Miast”, przez ponad 3 miesiące umożliwiał mieszkańcom Poznania i Warszawy aktywne uczestnictwo w kształtowaniu swojego otoczenia oraz przedstawienie własnych pomysłów na zrównoważony rozwój ich miast. Program był również znakomitą…

28 listopada 2019

Nowa odsłona Sportowej Akademii Veolii

W ciągu 10 lat działalności programu Sportowa Akademia Veolia objęta wsparciem 206 młodych sportowców reprezentujących 34 różne indywidualne dyscypliny olimpijskie. Podczas uroczystej gali podsumowującej 10. edycję programu, Fundacja Veolia Polska ogłosiła zmianę formuły programu. SAV Junior zawita do polskich miast już w przyszłym roku.

Zobacz wszystkie wiadomości od Fundacja Veolia Polska »