Eneris

Eneris to wiodąca w Polsce grupa spółek oferująca mieszkańcom i przedsiębiorstwom usługi w modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Zajmuje się zarządzaniem odpadami, odzyskiem energii z odpadów, biogazu oraz transformacją energetyczną. Zatrudnia blisko 2000 osób w 28 lokalizacjach i ze swoimi usługami dociera do blisko 1,5 mln mieszkańców na terenie przeszło 100 gmin.

Realizując wizję: czysta ziemia, woda i powietrze kompleksowo podchodzi do kwestii ochrony środowiska.  Buduje wartość rynkową, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez świadome zarządzanie ryzykiem środowiskowym, społecznym i biznesowym, w szczególności w kontekście zmian klimatu, zużycia zasobów oraz praw człowieka i praw pracowniczych.

Działania Eneris mają istotny wpływ na klientów biznesowych, instytucjonalnych, indywidualnych oraz szeroko pojęte otoczenie społeczne. Relacje te zostały zawarte w wewnętrznym Kodeksie Etyki Eneris oraz w Kodeksie Postępowania Partnerów Biznesowych grupy Eneris, zachęcającym interesariuszy do wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Grupa aktywnie angażuje się w edukację ekologiczną i realizuje inicjatywy mające na celu promowanie zrównoważonego stylu życia i podnoszenie świadomości ekologicznej.