DEKRA Certification

DEKRA Certification sp. z o.o. to lider na rynku specjalistycznych audytów i  certyfikacji systemów zarządzania oraz pionier w dziedzinie zrównoważonego  rozwoju, bezpieczeństwa informacji oraz usług wspierających postęp  elektromobilności. Jako rzetelna i bezstronna jednostka certyfikacyjna, DEKRA  posiada akredytacje oraz podlega nadzorowi organom zewnętrznym, w tym Polskiego Centrum Akredytacji.

Działający od niemal 100 lat na świecie – oraz od ponad 20 lat w Polsce – eksperci  DEKRA prowadzą niezależne oceny i certyfikacje systemów zarządzania zgodnie z  krajowymi i międzynarodowymi normami. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom  współczesnego świata DEKRA stawia aktualnie na dynamiczny rozwój usług  wspierających zrównoważony rozwój gospodarki, chroniąc środowisko naturalne  i budując lepsze jutro dla wszystkich.

Z jasną i ambitną wizją bycia partnerem dla bezpiecznego i zrównoważonego  świata DEKRA oferuje swoim klientom rzetelną wiedzę i praktyczne narzędzia,  które pomagają m.in.:

  • identyfikować i zarządzać wpływem na środowisko oraz monitorować emisje i  zużycie zasobów (ISO 14001)
  • optymalizować zużycie energii (ISO 50001)
  • efektywnie gospodarować zasobami gospodarki wodno – ściekowej (ISO  46001)
  • zweryfikować oświadczenia dotyczącego wielkości śladu węglowego  organizacji i ograniczyć emisję CO2 (ISO 14064-3)
  • chronić pracowników przed zagrożeniami, wdrażać procedury bezpieczeństwa  oraz promować kulturę bezpieczeństwa (ISO 45001)
  • utrzymać bezpieczeństwo i higienę pracy w dobie pandemii (ISO PAS 45005) • sprawnie wznowić działalność biznesową po krytycznych zdarzeniach ISO  22301)
  • zapewnić bezpieczeństwo informacji, ochronę przed cyberprzestępczością (ISO 27001)
  • zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i zwiększyć przejrzystość w zarządzaniu  danymi zgodnie z przepisami prawa (ISO 27701)

Jako część międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie,  DEKRA Certification sp. z o.o. umieściła Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2025 w centrum swojej działalności. Dążymy do ciągłej poprawy wyników naszej lokalnej i  globalnej działalności biznesowej zarówno w odniesieniu do firmy i pracowników  DEKRA, jak i klientów, partnerów i dostawców.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=48LCDzNdX9E&t=2s