Auchan Retail Polska

Auchan Retail Polska

Auchan zmienia życie – klientów, współpracowników i partnerów! Promuje to, co dobre, zdrowe i lokalne.

Aby stworzyć handel detaliczny nowej generacji, który poprawia życie ludzi, Auchan Retail Polska stawia mieszkańców w centrum swoich działań i potwierdza rolę detalisty wielo-formatowego, które łączy ścieżką klienta „digital” z fizyczną ofertą w sklepach.

Auchan Retail Polska prowadzi działalność w 3 formatach – hipermarketach, supermarketach i handlu elektronicznym. Jest firmą o francuskich korzeniach, działa w Polsce od 1996 r. Po 25. latach działalności Auchan to 70 hipermarketów, 33 supermarkety oraz sklep elektroniczny AuchanDirect.pl – działający na terenie Warszawy i okolic. Auchan jest firmą prywatną, nienotowaną na Giełdzie. Kapitał firmy należy w do Stowarzyszenia Rodziny Mulliez, oraz do pracowników, w ramach akcjonariatu pracowniczego.

W ramach strategii #Auchan2022 zrównoważony rozwój opiera się na 3 filarach :

  1. Promowanie tego, co dobre, zdrowe i lokalne;
  2. Walka z marnotrawstwem żywności i nadmiernym użyciem plastiku;
  3. Ochrona planety poprzez zmniejszenie śladu węglowego w transporcie oraz optymalizacja zużycia energii elektrycznej.

Auchan Retail Polska działa na rzecz ochrony środowiska, uczestniczy w życiu swojego otoczenia, włączając się czynnie w rozwiązywanie problemów społecznych. Realizuje także projekty z lokalnymi partnerami w ramach współpracy z Fundacja Auchan na rzecz młodzieży. W jej ramach od 2011 r. zrealizowanych zostało 71 projektów. W Auchan działa również wolontariat pracowniczy

Więcej na temat działań w zakresie zrównoważonego rozwoju znajduje się w Raporcie CSR na stronie
www.auchan.pl

Media społecznościowe: FaceBook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube.