Antalis

Antalis jest największym europejskim i czwartym na świecie dystrybutorem materiałów służących do komunikacji wizualnej (papierów dla poligrafii i biur, materiałów opakowaniowych i produktów VisCom). W 11 krajach na świecie zajmuje pierwszą pozycję wśród dystrybutorów papieru. W Polsce Antalis, od lat notowany na listach rankingowych największych przedsiębiorstw, jest liderem w dystrybucji materiałów służących do komunikacji wizualnej.

W ciągu ostatnich lat Antalis Poland przeprowadził wiele inwestycji mających na celu dalsze poprawianie jakości obsługi klientów i funkcjonowania firmy. Spośród najważniejszych projektów wymienić można nowoczesną sieć komputerową wraz z oprogramowaniem działającą w czasie rzeczywistym, otwarcie nowoczesnego Centrum Dystrybucji pod Warszawą o powierzchni 50.000 m2 . W roku 2009 Antalis Poland zakończył proces certyfikacji swoich produktów uzyskując ceryfikaty FSC oraz PEFC gwarantujące kontrolę pochodzenia produktu w poszanowaniu zasad dobrej gospodarki leśnej.

Antalis promuje ideę świadomego i odpowiedzialnego biznesu. Od wielu lat prowadząc działalność charytatywną, firma wspiera fundacje i stowarzyszenia. W gronie tych instytucji są m.in. Fundacja Synapsis, Fundacja ABCXXI, Ogólnopolskei Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

W roku 2011 firma została członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji która prowadzi liczne działania umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim.

Więcej informacji na stronie firmy