Ogłoszenie Raportu 22

  • Na podany e-mail zostanie przesłany link do spotkania.
    Podczas wydarzenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu może przeprowadzać sesję fotograficzną oraz filmować przebieg spotkań dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy organizacji. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika_czkę zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników_czek we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronie internetowej FOB lub innych kanałach oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii.