Warsztaty

Karta Różnorodności – od czego zacząć?

Warsztat skierowany do tych organizacji, firm i instytucji, które dopiero planują wdrażać zarządzanie różnorodnością lub stawiają w tym zakresie pierwsze kroki.

Prowadzące:

 • Monika Kulik – Orange Polska
 • Marcelina Pytlarczyk – Orange Polska

Integracyjne przywództwo – synergia żeńskiej i męskiej energii w biznesie

 • Jakie stereotypy i przekonania kobiet oraz mężczyzn ograniczają ich współpracę w biznesie?
 • Jak budować synergię komunikacji i relacji obu płci w biznesie?
 • Jak dbać o strategiczne relacje wspierające kariery kobiet i mężczyzn?
 • Jak ważna jest rola mężczyzn w promowaniu kobiet?

To tylko część pytań, jakie międzynarodowy i zdywersyfikowany zespół ekspertów i praktyków (USA, Bliski Wschód, Polska, Niemcy, Australia) zadawał sobie podczas pracy nad przygotowaniem warsztatu, analizując jednocześnie najnowsze badania wskazujące na olbrzymi potencjał tkwiący w integracyjnym przywództwie. Zgodnie z nimi, organizacje, które znajdują skuteczne rozwiązania aby wykorzystać różnorodną wiedzę, doświadczenia, style i zachowania mężczyzn i kobiet w biznesie, osiągają dużo większe przychody, są bardziej innowacyjne i otwarte na zmiany. To mocny “business case”, który wspiera potrzebę zmian zachowań kobiet i mężczyzn w biznesie.

W trakcie warsztatu sięgniemy po przykłady z najlepszych praktyk biznesowych na świecie oraz własne doświadczenia w budowaniu karier zawodowych. Zastanowimy się dlaczego kobiety “wykruszają się w drodze na szczyt”. Jakie wewnętrzne ograniczenia ich blokują a czego nie zapewniają im organizacje i społeczeństwo. Poszukamy rozwiązań umożliwiających organizacjom tworzenie kultury zaangażowania i wykorzystania synergii męskiej i żeńskiej energii w biznesie. Warsztat został przygotowany w oparciu o badania naukowe oraz studia przypadków.

Prowadzący:

 • Matt Domogała – „EDUTAINER”, keynote speaker, szkoleniowiec, coach, przedsiębiorca
 • Małgosia Tomasik – szkoleniowiec, mentorka, ekspertka w zarządzaniu potencjałem ludzkim

Zmień perspektywę

Spójrz na świat oczami osoby niewidomej. Wejdź w buty osoby z dysfunkcją ruchu. Posłuchaj, co w trawie piszczy, tak jak to robią osoby głuche.

Prowadzące:

 • Joanna Olter-Głuszek – Fundacja Integralia / Fundacja ERGO Hestii
 • Magdalena Kokot – Fundacja Integralia / Fundacja ERGO Hestii

Społeczności LGBT w miejscu pracy – od czego zacząć?

Pracodawcy, nawet przekonani o korzyściach wynikających z zarządzania różnorodnością i wdrażających programy i strategie budowania inkluzywnych organizacji, rzadko podejmują temat społeczności LGBT. W Polsce niewiele można znaleźć dobrych praktyk i przykładów w tym zakresie, a większość przedstawicieli społeczności LGBT nie mówi publicznie o swojej orientacji, z powodu uprzedzeń. Natomiast Kodeks Pracy uznaje orientację seksualną za jedną z przesłanek dyskryminacyjnych, więc w przypadku dyskryminacji, to na pracodawcy spoczywa odwrócony ciężar dowodu, udowodnienie, że w firmie istnieją polityki i procedury zapobiegające dyskryminacji. Od czego więc zacząć temat LGBT w kontekście zarządzania różnorodnością? Jak stworzyć sieć pracowników? Co dają takie działania pracowniczkom, pracownikom a co pracodawcy? Na te i inne pytania odpowiedzą podczas warsztatu „Społeczności LGBT w miejscu pracy – od czego zacząć?”

Prowadzące:

 • Blanka Rozbicka – RBS Rainbow Network
 • Emilia Nowakowska – RBS Rainbow Network

Zatrudnianie migrantów – warsztat dla biznesu

Coraz częściej firmy w Polsce decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. Liczba wydanych w 2017 roku zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wzrosła prawie dwukrotnie w stosunku do 2016 roku. Podobny poziom wzrostu odnotowano porównując 2016 i 2015 rok. Jako główny powód zatrudniania cudzoziemców pracodawcy podają brak polskich pracowników o wymaganych kwalifikacjach. Z zatrudnianiem i rekrutacją cudzoziemców wiążą się z jednej strony kwestie prawno-formalne związane z polskim prawem migracyjnym z drugiej strony działania dotyczące zarządzania różnorodnością kulturową cieszące się rosnącym zainteresowaniem firm.

Warsztat będzie skupiał się wokół kwestii zarządzania różnorodnością kulturową jako aspekt zarządzania zasobami ludzkimi oraz działań CSR. Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jak można zarządzać w firmie różnorodnością kulturową i dlaczego warto się tym zająć
 • Kompetencje międzykulturowe a potencjał i wyzywania wielokulturowych zespołów
 • Przyjazne środowisko biznesowe a przeciwdziałanie ksenofobii i dyskryminacji
 • Jak ułatwić adaptację cudzoziemskich pracowników w nowym środowisku pracy i życia

Prowadząca:

 • Janina Owczarek – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)