Goście

Mariola Czechowska-Frączak

Managing Partner, Mind Partners. Mariola jest Partnerem zarządzającym Mind Partners Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu koncepcji zmian kultury organizacyjnej poprzez design thinking, filozofię, psychologię twórczości, coaching i mentoring.
Pracuje i pracowała z najwyższą kadrą menadżerską takich firm jak Castorama, Irena Eris, Johnson&Johnson, Grupa Pracuj, GSK, HP, Leroy Merlin, Microsoft, Maersk, Oracle, Orange, Polkomtel, Raiffeisen Polbank, Saint Gobain, Sanofi-Aventis, Siemens. Reprezentuje w Polsce Profesora Davida Clutterbucka – wybitnego stratega z dziedziny HR. Obecnie w ramach rozwoju podjęła studia na Oxfordzie I Haute Ecole de Commerce – “International Program for Executives” w zakresie przywództwa i zmiany na poziomie indywidualnym, grupowym, zespołowym i systemowym. Zajmowała najwyższe stanowiska menadżerskie w TVP, Berthelsman Music Group, Young&Rubicam.

Matt Domogała

„EDUTAINER”, keynote speaker, szkoleniowiec, coach, przedsiębiorca. Prowadzi konferencje, wykłady i warsztaty w USA i Europie (m.in. dla Metlife czy Adidas; Wharton Business School, Columbia, Yale; czy dla trenerów korporacyjnych w ramach Association for Talent Development w USA).
Z pasją aplikuje najnowsze odkrycia psychologii i nauki o mózgu człowieka w biznesie prezentując swoją autorską koncepcję życia i pracy wyrażoną w jednym słowie “ENERGICZNIEJ”.
Podczas swoich warsztatów pokazuje uczestnikom jak budować energię (zarówno własną jak i ich zespołów) oraz jak wzmacniać odporność aby radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i życiowymi. Pomaga firmom, organizacjom i ludziom w pełni wykorzystać możliwości rozwoju.

Anna Grosiak

Dyrektorka ds. rozwoju biznesu / pełnomocnik ds. zarządzania różnorodnością, Siemens Polska.
Pracę zawodową rozpoczynała w koncernie chemiczno-farmaceutycznym Bayer. Od 2012 roku Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Siemens Sp. z o.o. oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Różnorodności. W trakcie swojej kariery zawodowej zaangażowana w szereg projektów dotyczących fuzji i przejęć, change management’u oraz restrukturyzacji w kraju i zagranicą (Finlandia, Rosja, Czechy, Zjednoczone Emiraty Arabskie). Ceni i wspiera współpracę wśród pracowników wewnątrz firmy jak i partnerów zewnętrznych. Owocem bliskiej współpracy jest m.in. Raport o kobietach w branży technologicznej, który został opracowany wraz z Fundacja Edukacyjną perspektywy. Prywatnie pasjonatka podróży i sportów.

Krystian Hanke

Od 16 lat dziennikarz radiowej „Trójki”. Zajmujący się sprawami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi. Z wykształcenia prawnik. Żonaty. Szczęśliwy tata czterolatki i ośmiolatka.
Wymyślił, przygotowuje i prowadzi w „Trójce” codzienny cykl audycji dla rodziców zatytułowany „Projekt Tata”, dotykający wszelkich praktycznych stron rodzicielstwa. Prywatnie badający różne aspekty komunikacji z dziećmi w internetowym projekcie o nazwie „Odklejki”.

Jacek Jakubowski

Trener, coach, pasjonujący się programami zmieniającymi na lepsze kawałek rzeczywistości. Zajmował się psychoterapią, socjoterapią, uruchamiał autorskie i nieco zwariowane szkoły, animował ogólnopolskie projekty społeczne. Od wielu lat pracuje też na rzecz biznesu – wspiera budowanie kultury organizacyjnej w dużych korporacjach, jak i małych firmach rodzinnych. O sobie mówi, że jest „teoretyzującym praktykiem. Przede wszystkim praktykiem, czyli osobą, która skoncentrowana jest na działaniu. Działanie zaś jest nieuchronnie związane z próbą zrozumienia świata, w którym się działa”. Uważa, że „żyjemy w nie-bywałym momencie dziejów ludzkości. W przełomie cywilizacyjnym, który tworzy niesamowite możliwości i równie wielkie zagrożenia. Im lepiej go zrozumiemy, tym lepiej wykorzystamy szanse i ochronimy się przed zagrożeniami. Jedne i drugie warto definiować jako wyzwania. Osobiste (jak żyć, jakie podejmować wybory, jak budować rodzinę i najbliższe otocznie), profesjonalne (jak zarządzać sobą, firmą, w jaki sposób angażować się społecznie), ale też wyzwania szersze – narodowe, europejskie, a w końcu światowe (jak sprostać wyzwaniom globalizacji, eksplozji wiedzy, gospodarce opartej na innowacyjności etc).”

Jerzy Kalinowski

Jerzy Kalinowski jest obecnie doradcą zarządu KPMG w Polsce. Wcześniej jako partner w KPMG odpowiadał za usługi doradcze dla sektora nowych technologii, mediów i telekomunikacji w Polsce i w regionie CEE. Zajmował się również doradztwem strategicznym i operacyjnym, zarządzaniem klientami, programami cyfrowej transformacji biznesowej, oraz strategią i zarządzaniem innowacjami. Przed KPMG Jerzy zajmował stanowiska kierownicze (prezes zarządu, członek rady nadzorczej) w różnych spółkach z branży nowych technologii i telekomunikacji. Jego doświadczenie obejmuje też utworzenie i zarządzanie funduszem venture capital inwestującym w cyfrowe startupy.

Magdalena Kokot

Neurologopeda i tyflopedagog, absolwentka Logopedii ze specjalnością neurologopedia na Uniwersytecie Gdańskim, aktywna zawodowo oraz studentka ostatniego roku Psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
Od 2012 roku neurologopeda w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Pracuje tam z osobami po udarach mózgu, z afazją i po usunięciu krtani. Aktywna w różnego rodzaju wolontariatach na rzecz osób z niepełnosprawnością. Współpracowała jako wolontariuszka z Fundacją Między Słowami na rzecz osób z zaburzeniami komunikacji językowej, Fundacją Podróże bez Granic, Fundacją Centrum Współpracy Młodzieży, Fundacją IRSE oraz z Fundacją Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia.

Paweł Konieczny

Paweł Konieczny zdobywał pierwsze doświadczenia zawodowe w firmie Regilait. Do L’Oréal dołączył w 1992 roku – pierwszym roku działalności firmy w Polsce. Po 6 latach pełnienia różnych funkcji w ramach struktury działu sprzedaży, otrzymał awans na stanowisko Dyrektora Personalnego L’Oréal Polska. Do jego zadań należało stworzenie od podstaw działu i odpowiedniej strategii personalnej polskiego oddziału firmy. Sukcesy, jakie osiągnął na tym polu, w połączeniu z bogatym doświadczeniem w pracy dla L’Oréal oraz rozległą wiedzą z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi sprawiły, że w 2008 roku objął funkcję Dyrektora Działu Personalnego Działu Produktów Szerokiej Dystrybucji L’Oréal w Europie. Kolejne 8 lat swojego zawodowego życia spędził w Paryżu. W 2013 roku został mianowany Dyrektorem Działu Personalnego L’Oréal na kraje Europy Wschodniej. Następne trzy lata poświęcił rozwijaniu strategii L’Oréal w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi we współpracy z dyrektorami personalnymi w poszczególnych krajach regionu, skupiając się na programach rozwoju talentów, implementowaniu nowych narzędzi i usprawnianiu polityki personalnej. Pod koniec 2016 roku, po 8 latach, powrócił do Polski, aby objąć nowo utworzone stanowisko Dyrektora Personalnego L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Agnieszka Kramm

Psycholożka, coach, psychoterapeutka, trenerka, superwizorka coachingu i psychoterapii; autorka metod treningowych i warsztatowych, programów rozwojowych, strategii rozwoju zawodowego i strategii outplacement; współtwórczyni Fundacji Miejsce Kobiet, prezeska zarządu. Współprowadzi Szkołę Psychologii Procesu – program szkoleniowy dla psychoterapeutów. Autorka programów rozwojowych dla kobiet. W nieustającej podróży wewnętrznej, z radością towarzyszy kobietom w budowaniu dobrego dla nich miejsca w świecie, w odnajdowaniu ścieżki serca i łączeniu wrażliwości z mocą. Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia dla kobiet, według autorskich metod. Superwizuje coachów, programy szkoleniowe i zespoły. W wolnych chwilach godzinami spaceruje w ciszy, z psem. Lub też uprawia „dolce far niente” wśród najbliższych.

Dr Jędrzej Niklas

Prawnik, doktoryzował się w dziedzinie praw człowieka w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA UW. Obecnie pracownik Wydziału Mediów i Komunikacji, London School of Economics i Research Fellow w Centre for Internet & Human Rights, na Uniwersytecie Vadrina. Interesuje się oddziaływaniem nowych technologii na współczesne państwo i prawa człowieka. Obecnie prowadzi projekt badawczy dotyczący wpływu systemów opartych na przetwarzaniu danych na grupy marginalizowane społecznie i zasadę równego traktowania.

Emilia Nowakowska

Propagatorka różnorodności w miejscu pracy i poza nim. Jako sojuszniczka osób LGBT i aktywna członkini RBS Rainbow Network, wspiera komitet sieci w zakresie komunikacji. W swojej organizacji jest również odpowiedzialna za wolontariat pracowniczy oraz działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Joanna Olter-Głuszek

Specjalista ds. integracji społecznej i zawodowej, psycholog, trener, terapeuta.
Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS WZ w Sopocie. Jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień oraz TSR I°. Obecnie w procesie certyfikacji z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Pracując w Fundacji Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia w Sopocie od 7 lat prowadzi warsztaty
i szkolenia z zakresu umiejętności miękkich oraz komunikacji i savoir vivre’u wobec osób z niepełnosprawnością. Posiada bogate doświadczenie w pracy z różnymi grupami – urzędnicy, nauczyciele, partnerzy biznesowi oraz dzieci i młodzież (również „trudna”).

Janina Owczarek

Magister socjologii oraz stosunków międzynarodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie tematyki migracji i integracji. Od 2004 roku pracuje w Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji realizując projekty dotyczące zarządzania migracjami i wspierania instytucji w tym zakresie. Jest koordynatorką Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji . Obecnie odpowiedzialna jest również za współpracę IOM z sektorem biznesu w Polsce. Na co dzień udziela przedsiębiorcom i migrantom eksperckich konsultacji w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Danuta Przywara

Prezeska Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, socjolog. Pracowała kolejno w biurze projektowym i instytucie resortowym budownictwa następnie w Instytucie Psychologii PAN. W okresie „Solidarności” była mediatorem, Komisja Mediacji Regionu Mazowsze NSZZ “Solidarność”. Od 1982 r. członek Komitetu Helsińskiego w Polsce i współautorka części jego raportów. W 1989 współzałożycielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 2008 Prezes Zarządu HFPC.

Blanka Rozbicka

Od 2016 roku prowadzi w swojej firmie pracowniczą sieć tęczową RBS Rainbow Network, która zrzesza osoby LGBT+ oraz ich sojuszników i sojuszniczki. Jej działania skupiają się wokół budowania świadomości pracowników i inkluzyjności osób LGBT w miejscu pracy. Jest zeszłoroczną laureatką nagrody Ludzie, którzy zmieniają biznes przyznaną jej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w kategorii Różnorodność.

Kinga Schlesinger

Zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie

Zuzanna Skalska

Pracuje jako profesjonalny analityk trendów, w obszarze szeroko rozumianych innowacji, designu i biznesu. Jej badania skoncentrowane są na wyszukiwaniu wzajemnego przenikania się branż i biznesów. Ta inna perspektywa spojrzenia to dla marki czy przedsiębiorstwa duża szansa oraz wartość dodaną w procesie budowy scenariuszy przyszłości, strategii rozwoju, nowych modeli biznesowych czy nowych rozwiązań w sferze produktów i usług.

Urodzona w Polsce, od 26 lat mieszka w Holandii. Ma 20 lat kariery zawodowej m.in. w Philips Design i w studiu projektowym VanBerlo. Od 2007 roku jest właścicielką 360Inspiration. Od 2003 roku jest w organizacji Dutch Design Week w Eindhoven. Jest wykładowcą na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven i na Parsons School of Design w Nowym Jorku. Jest współzałożycielką School of Form (SOF) w Poznaniu.

dr Sylwia Spurek

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka. Współzałożycielka Fundacji Klinika Rządzenia. Od 1999 r. zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka. Stypendystka Legal Fellowship Program i uczestniczka zajęć International Women’s Human Rights Clinic, City University of New York (2000). W latach 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Dorota Strojkowska

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK zarządzający Pionem Partnerstwa Biznesowego. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości zarówno w obszarze biznesowym, jak i w obszarze związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Od 2005 roku związana z Bankiem Zachodnim WBK, pełniąc funkcje Kierownika Zespołu w Departamencie CRM i Wsparcia Sprzedaży. W 2012 r. objęła stanowisko Dyrektora ds. Spójności Modelu Biznesowego Bankowości Detalicznej, a następnie od 2013 r. Dyrektora Departamentu Wynagrodzeń i w kolejnym kroku Dyrektora Obszaru Zarządzania Efektywnością Organizacyjną. W okresie od kwietnia 2016 r. do końca marca 2017 r. pełniła funkcję Dyrektora Pionu HR w PKO BP. Jej kompetencje oprócz planowania strategicznego obejmują szeroki zakres umiejętności z zakresu rozwoju modelu zarządzania zasobami ludzkimi oraz transformacji kultury organizacyjnej.

Jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Akademii L. Koźmińskiego. Ponadto, uczestniczyła w szeregu profesjonalnych szkoleń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu, planowania strategicznego, zarządzania finansowego i psychologii w biznesie, w tym „Development of managerial skills” w Nottingham Trent University i „Advance Leadership Programme” w ICAN Institute, Harvard Business Review.

Dorota Strosznajder

Wieloletnia dyrektorka działu komunikacji korporacyjnej firmy Henkel w Polsce i krajach bałtyckich, pełnomocniczka zarządu ds. odpowiedzialności społecznej oraz Ambasadorkam Różnorodności w polskim oddziale firmy. Do jej obowiązków należy kreowanie i wdrażanie strategii komunikacji i CSR dla Henkla. W polskim oddziale firmy realizuje także programy networkingu i wspierania karier kobiet menedżerek oraz programy mentoringowe. Jest inicjatorką i współorganizatorką corocznego wydarzenia branżowego Kongres Różnorodności oraz programu społecznego adresowanego do kobiet „W drodze do pracy”. Aktywnie propaguje ideę odpowiedzialności społecznej biznesu biorąc udział jako gość i panelistka w wielu wydarzeniach z zakresu CSR. W 2017 r. otrzymała prestiżową nagrodę FOB „Ludzie, którzy zmieniają biznes” w kategorii „Różnorodność”.

Marzena Strzelczak

Dyrektor generalna, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.
Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi.

dr Katarzyna Śledziewska

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektor zarządzająca DELab UW, ośrodka naukowego zajmującego się badaniami w zakresie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół gospodarki cyfrowej i międzynarodowej, Jednolitego Rynku Cyfrowego, integracji gospodarczej i regionalizmu. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w krajowych i międzynarodowych pismach specjalistycznych, a także wielu książek i podręczników akademickich.
Członkini Readie, międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej.

Małgorzata Tomasik

Szkoleniowiec, mentor, ekspert w zarządzaniu potencjałem ludzkim. Były partner firm konsultingowych Arthur Andersen i EY czy dyrektor HR Grupy Orlen. Współpracowała m.in. z Uniwersytetem Warszawskim. Ekspert od spraw zasobów ludzkich z ponad dwudziestoletnią praktyką w tym zawodzie. Rozwijała i wdrażała rozwiązania i programy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Agata Wierny

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Rzeczniczka Praw Pracowników, mediatorka i trenerka grupowa. W Urzędzie Miasta Częstochowy zajmuję się współpracą z mieszkańcami w zakresie realizacji budżetu obywatelskiego oraz tworzeniem i wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej.

Katarzyna Zdanowicz

Dziennikarka, prezenterka. W TVN24 prowadzi program Polska i Świat. Współpracuje z Dzień Dobry TVN, prezentując najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Od ponad roku pisze do tygodnika Polityka. Angażując się w tematy społeczne opisuje m.in. kwestie nierówności, dyskryminacji, sytuacje kobiet w Polsce. Jej najnowszym dzieckiem jest KOBIETNIK w magazynie TVN24.pl. Rozmawia tam z nietuzinkowymi kobietami, charyzmatycznymi wizjonerkami, które mają siłę i odwagę mierzyć wysoko i zmieniać świat.