banner odr 2017

Warsztaty

Warsztaty będą odbywały się równolegle w godz. 11.15 – 12.45 podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

Uwaga! Program może ulec modyfikacjom! Osoby zainteresowane udziałem w wybranym warsztacie, prosimy o zarejestrowanie się na IV ODR.

Jak wprowadzać zarządzanie różnorodnością w organizacji? Pierwsze kroki.

Warsztat skierowany do tych organizacji, firm i instytucji, które dopiero planują wdrażać zarządzanie różnorodnością lub stawiają w tym zakresie pierwsze kroki.

Malwina Faliszewska

Diversity&Inclusion Manager w Deloitte, posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w szczególności w obszarze HR, które zdobywała w GE, Banku BPH oraz EDF Polska. Odpowiadała za procesy związane z rozwojem pracowników i szkoleniami. Była pomysłodawczynią wielu inicjatyw dla pracowników, m.in. programów promujących zdrowy styl życia, oraz działań w obszarze Diversity&Inclusion. Prowadziła sieci kobiet organizując konferencje i wydarzenia poświęcone budowaniu kariery zawodowej przez kobiety. Pisze bloga oraz prowadzi warsztaty. Malwina jest absolwentką SGH oraz UW. Ukończyła także podyplomowe studia trenerów grupowych w Laboratorum Psychedukacji przy SWPS. Uwielbia czytać inspirujące książki. Jest dumną mamą dwóch córek. W wolnym czasie lubi spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, ćwiczyć i zdrowo gotować.

Zarządzanie wiekiem w dużej firmie

Warsztat inspirujący, skierowany do osób, które wdrażają zarządzanie różnorodnością wiekową w dużej firmie lub poważnie myślą o rozpoczęciu wdrażania tych działań w swoich organizacjach. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki poznają dobre praktyki dwóch dużych firm oraz będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami.

Aleksandra Szłamas

Senior menedżer działu wizerunku pracodawcy w Carrefour Polska, odpowiedzialna za komunikację wewnętrzną, employer branding oraz komunikację obszaru diversity w organizacji. Realizowała projekty zmiany kultury organizacyjnej oraz komunikacji wewnętrznej i korporacyjnej dla firm z sektora produkcyjnego, energetycznego oraz branży kolejowej. Doświadczenie zdobywała w Havas PR Warsaw, a wcześniej w Jeronimo Martins Polska. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytety Warszawskiego na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz stosunki międzynarodowe.

Dorota Strosznajder

Dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Henkel na Polskę i kraje bałtyckie. Jako pełnomocnik zarządu Henkel Polska ds. odpowiedzialności społecznej odpowiedzialna za kreowanie i wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. Ambasador Różnorodności w polskim oddziale, odpowiedzialna za programy networkingu i wspierania karier kobiet menedżerek. Mentorka i liderka programów mentoringowych. Absolwentka Studium Praktyka i Mistrza NLP. Współorganizatorka Kongresów Różnorodności. Gość i panelistka wielu wydarzeń z zakresu CSR. Posiada także duże doświadczenie w zakresie sprzedaży i marketingu handlowego zdobyte w pracy w międzynarodowych korporacjach. Absolwentka studiów orientalistycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zarządzanie wiekiem w organizacji pozarządowej

Warsztat skierowany do zarządów, pracowników/czek i wolontariuszy/szek organizacji pozarządowych. Podczas warsztatu prowadzący podzielą się swoim doświadczeniami w zakresie wykorzystania potencjału różnorodności wiekowej w NGO w Polsce. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli szanse wypracować pomysły na wdrażanie konkretnych rozwiązań w swoich organizacjach.

Michał Mazur

Doktor nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego, polityk społeczny, doradca CSR wpisany do Bazy Doradców CSR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Pracuje jako Główny Specjalista w Zespole Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Wieloletni pracownik jednostki pomocy społecznej szczebla powiatowego – Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przez wiele lat pracował w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie (od 2008 do jej zamknięcia, czyli do 2015 r.) – szkoły kształcącej kadrę pomocy społecznej, funkcjonującej pod patronatem Instytutu Polityki Społecznej UW.

Autor wielu artykułów o tematyce społecznej – m.in. w miesięcznikach „Pracownik socjalny” i „Dotacje finansowe dla pomocy społecznej”. Posiada na swoim koncie dwie pozycje książkowe: Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową (2013) oraz Jak skutecznie napisać projekt socjalny. Nowa edycja środków z EFS na lata 2014–2020 (2016).

Jolanta Lange

Doktor nauk humanistycznych. Współautorka opracowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009. Prowadzi zajęcia poświęcone tematyce uprzedzeń i stereotypów, wielokulturowości oraz przeciwdziałania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością. Autorka i koordynatorka ponad 15 projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw człowieka. Propagatorka idei równego statusu kobiet i mężczyzn. Współautorka Poradnika Antydyskryminacyjnego dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek Policji oraz autorka licznych publikacji poświęconych problematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne według autorskich scenariuszy, stosując własne narzędzia w edukacji oparte na pracy nad postawami i zachowaniami ludzi w kontekście różnych sytuacji społecznych.

Zarządzanie różnorodnością w MŚP

Warsztat skierowany do osób, które chcą poznać praktyczne rozwiązania stanowiące uzupełnienie polityki personalnej i kadrowej firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Izabela Przybysz

Kierowniczka Obserwatorium Równości Płci oraz analityczka w Instytucie Spraw Publicznych, ekspertka Komisji Europejskiej w zakresie równości płci. Ukończyła socjologię na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach pracy badawczej specjalizuje się w problematyce rynku pracy, edukacji oraz polityki społecznej w kontekście płci. W 2016 roku dla NESST prowadziła badania wśród przedstawicieli działów HR w dużych firmach dotyczące pożądanych kwalifikacji na rynku pracy. Obecnie kieruje badaniami dotyczącymi strategii zarządzania personelem w kontekście zarządzania różnorodnością w tym równością płci. Badania realizowane są w ramach projektu finansowanego w ramach POWER 2014-2020 „Równość szans w biznesie” w partnerstwie z Fundacją Fundusz Współpracy, Fabryką Dobrych Praktyk, Pracodawcami RP.

Warsztat kreatywny: szukamy nowej nazwy na grupę osób 50+

Jaką znaleźć nazwę na grupę pracowników dojrzałych? Zapraszamy na warsztat tych, którzy chcieliby zaangażować się w poszukiwanie pozytywnie kojarzącego się określenia wyczerpującego potencjał tkwiący w tej grupie wiekowej.

Jerzy Ciszewski

Dziennikarz, menedżer, były wiceminister sportu. Pracował jako dziennikarz, początkowo w „Dzienniku Ludowym”, później w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”. Od 1994 prowadzi firmy z zakresu public relations i marketingu sportowego. Był wykładowcą w Podyplomowym Studium Public Relations przy Polskiej Akademii Nauk, współpracował z innymi uczelniami (Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Warszawskim). Od maja 2004 do kwietnia 2005 pełnił funkcję doradcy prezesa Rady Ministrów Marka Belki. Następnie do listopada 2005 sprawował funkcję wiceministra sportu w randzie podsekretarza stanu, a później sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Sportu. Założył jedną z pierwszych agencji public relations – Ciszewski PR (obecnie MSLGROUP Poland). Wydawca i redaktor naczelny portalu publicrelations.pl