banner odr 2017

Program

9.00 – 9.30

Rejestracja uczestników/czek oraz powitalna kawa

9.30 – 9.55

Rozpoczęcie IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

Podsumowanie 5. urodzin Karty Różnorodności

Podpisanie Karty Różnorodności przez nowych sygnatariuszy

9.55 – 10.20

Wykład: Zarządzanie wiekiem czy generacjami w miejscu pracy?

Jak czerpać korzyści z różnorodności pracowników wynikających z przynależności pokoleniowej, pomnażając kapitał ludzki, czyniąc  z niego dźwignię rozwoju? Wykład zaprezentuje koncepcję zarządzania multigeneracyjnego w świetle najnowszych wyników badań oraz inspirujących praktyk.

Dynamiczne zmiany otoczenia oddziałują na funkcjonowanie organizacji, rzeczywistość jest coraz bardziej złożona i zróżnicowana a kapitał ludzki plasuje się jako źródło przewagi konkurencyjnej i źródła sukcesu w biznesie. Z drugiej strony na dzisiejszym rynku pracy funkcjonują zasadniczo cztery pokolenia: baby boomers, X, Y, C. Pracownicy pochodzą z różnych pokoleń – są w różnym wieku, ale też wychowywali się, dorastali i wchodzili na rynek pracy w odmiennych warunkach ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Firmy – jak nigdy wcześniej – potrzebują pracowników, którzy są zmotywowani i zaangażowani, dysponują odpowiednimi i zróżnicowanymi kompetencjami, wyciągają wnioski z otaczającej rzeczywistości, potrafią dostosować się do zmian, kreować innowacje, a nade wszystko tworzyć produkty i usługi, odpowiadające coraz bardziej zróżnicowanym, wymagającym i świadomym klientom. Przed menedżerami stoją więc liczne wyzwania a sprostaniu tym wyzwaniom może pomóc koncepcja zarządzania międzygeneracyjnego.

Wykład poprowadzi dr hab. Izabeli Warwas prof. nadzw. UŁ.

Wykład będzie wprowadzeniem do dyskusji panelowej.

10.20 – 11.00

Dyskusja panelowa na temat wieku w miejscu pracy

Goście panelu:
Anna Chabiera, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Karolina Malczyk, Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej
dr Zofia Pawłowska, Centralny Instytut Ochrony Pracy
dr Anna Jawor-Joniewicz, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Dorota Strosznajder, Henkel
Dominika Bettman, Siemens

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 13.00

Równoległe warsztaty

Jak wprowadzać zarządzanie różnorodnością w organizacji? Pierwsze kroki.
Osoba prowadząca: Malwina Faliszewska, Deloitte

Zarządzanie wiekiem w dużej firmie
Osoby prowadzące: Dorota Strosznajder, Henkel, Aleksandra Szłamas, Carrefour

Zarządzanie wiekiem w organizacji pozarządowej
Osoby prowadzące: Jolanta Lange, Pro Humanum – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,  Michał Mazur, Urząd m.st. Warszawy

Zarządzanie różnorodnością w MŚP
Osoba prowadząca: Izabela Przybysz, Instytut Spraw Publicznych

Warsztat kreatywny: szukamy nowej nazwy na grupę osób 50+
Osoba prowadząca: Jerzy Ciszewski

Opisy warsztatów

13.00 – 13.45

Lunch

13.45 – 14.10

Ogłoszenie wyników nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

14.10 – 14.40

Wykład prof. Magdaleny Środy na temat różnorodności wiekowej

14.40 – 16.00

Warsztaty „Sztuka inspiracją różnorodności” – prof. Piotr Sutt

Zakończenie IV ODR

Na pytania odpowiedzą