Co to jest ESG?

Akronim od angielskich słów Environmental (z ang. Środowisko), Social (z ang. Społeczeństwo) oraz Governance (z ang. Ład korporacyjny).

Termin ten oznacza trzy główne obszary działania firm, organizacji oraz inwestorów w ramach, których powinny one kierować się zasadami zrównoważonego rozwoju i stosować odpowiedzialne praktyki biznesowe z poszanowaniem szeroko rozumianego interesu poszczególnych interesariuszy.

To tylko jedno spośród 97 haseł Encyklopedii ESG. Zobacz pozostałe hasła »

Przykłady ESG w Polsce

9611

przykładów dobrych praktyk w Polsce

891

firm zaangażowanych w ESG

28

branż

22

edycje Raportów Dobrych Praktyk

Poznaj dobre praktyki »

Eksperci_tki o ESG

Publikacje

Podcasty

Multimedia